Futurice logo

Proaktiivisilla palveluilla helsinkiläisten elämää helpommaksi

Varhaiskasvatukseen ja opetukseen ilmoittautumisen digitalisointi ja automatisointi

Helsingin kaupunki

KÄYTETYT TEKNOLOGIAT: Java Spring Boot, Typescript React, Single-SPA micro frontends, PostgreSQL, ElasticSearch, Terraform, Docker, Jenkins, Spinnaker, Sentry, Kibana, AWS

Yhteenveto

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan Asti-projekti pyrkii helpottamaan helsinkiläisten arkea tekemällä lasten ilmoittamisesta varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja opetuksen piiriin yksinkertaisempaa.

Haaste

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala halusi tehdä lasten ilmoittamisesta varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja opetuksen piiriin helpompaa ja samalla nostaa sekä automaatio- että itsepalveluastetta. Sisäisesti tavoitteena oli saada tieto liikkumaan eri tahojen ja järjestelmien välillä mahdollisimman automaattisesti manuaalisen tiedonsiirron sijaan. Kaupunkilaisille haluttiin tarjota helppo ja yksinkertainen digitalisoitu palvelupolku, johon ei liity täytettyjen paperien toimittamista kansliaan. Uusien prosessien sekä palvelupolkujen suunnittelun lisäksi Asti-projektissa täytyi uudistaa kaupungin tietojärjestelmiä. Vanhat, joustamattomat tietojärjestelmät eivät mahdollistaneet palveluprosessien uudistamista.

Futurice on tarjonnut huippuasiantuntijoita AWS-pilveen palveluiden pystyttämiseen ja palvelupolkujen suunnitteluun sekä toteutukseen ketterästi vaiheistaen ja arvoa luovat kohdat tunnistaen.
Teemu Toivakka
ICT-hankepäällikkö, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Helsingin kaupunki

Mitä teimme

Palvelu-uudistuksen toteutus tapahtuu läheisessä yhteistyössä joustavassa monitoimittajaympäristössä, jossa kaikkien yhteinen tavoite on kehittää kaupunkilaisille paras mahdollinen palvelu. Futuricen Asti-projektissa työskentelevään moniosaajatiimiin kuuluu palvelusuunnittelun, teknisiä sekä projektinhallinnan asiantuntijoita.

Asti-projektin palvelumuotoilussa vaikuttavin työ kaupungin asiantuntijoiden kanssa tehtiin varhaiskasvatukseen ja opetukseen ilmoittautumiseen liittyvien prosessien saralla. Tuloksena oli merkittäviä parannuksia sekä kaupunkilaisten että kaupungin työntekijöiden palvelukokemukseen. Uudistettujen prosessien pohjalta tehdyllä käyttöliittymäsuunnittelulla oli myös vaikutus kaupungin digitaalisten palvelujen laatua ja yhdenmukaisuutta parantamaan kehitettyyn Helsinki Design Systemiin.

Teknisellä puolella Futurice vastaa AWS-infrastruktuurin kehityksestä sekä ylläpidosta ja on vahvasti mukana palvelun peruskehityksessä. Olemme osallistuneet esimerkiksi palvelininfrastruktuurin kehittämiseen sekä koodin julkaisuputken rakentamiseen.

Projektin aikana agile-valmentajamme auttoi asiakasta kehittämään ketterän kehityksen kyvykkyyksiään ja rakentamaan sekä jatkuvasti kehittämään julkaisusuunnittelua.

Työn merkitys

Asti mahdollistaa ilmoittautumisen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen piiriin digitaalisesti. Toteutuessaan suunnitellussa laajuudessa, se helpottaa huomattavasti lukuisten helsinkiläisten elämää. Tärkeä osa projektia on proaktiivisten palvelujen suunnittelu ja tarjoaminen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen ilmoittautuville. Lähestymistapa, jossa käyttäjiä aktivoidaan oikeaan aikaan tarjoamalla asianmukaista tietoa ja mahdollisuuksia vaikuttaa valintoihin vähentää kaupunkilaisen tarvetta selvittää milloin ja miten ilmoittautumiset sekä hakemukset täytyy tehdä.

Sisäisesti uudistetut prosessit tuovat kaupungille merkittäviä tehokkuushyötyjä automaation vapauttaessa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan asiantuntijoiden aikaa vaativampiin tehtäviin. Astissa toteutetaan myös saumaton siirtymä kehitysprojektista tuotantoon yhdistämällä ylläpitopalvelut kehitysprojektin kanssa yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi.

Projektin aikana on myös pystytty parantamaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tarjoamien palvelujen saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta. Asti auttaa toteuttamaan kaupungin strategista tavoitetta olla maailman paras ja yhdenvertaisin paikka oppia.

Kohokohdat
  • Vanhojen tietojärjestelmien modernisointi mahdollistaa parempien palvelujen tarjoamisen kaupunkilaisille.

  • Kaupunkilaisille tarjotaan proaktiivisesti oikeanlaista tietoa sekä aktivointia oikeaan aikaan.

  • Projekti rakentaa pohjaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan palvelujen jatkuvalle kehitykselle.

  • Palvelumuotoilun avulla rakennetaan saavutettavampia ja yhdenvertaisempia prosesseja.

Tietoa Helsingin kaupungista

Suomen pääkaupungissa on lähes 650.000 asukasta, 47.325 yritystä ja kaupunki työllistää 38.000 ihmistä. Helsinki on Suomen suurin kunnallinen työnantaja.

Haluatko lisätietoja?

Ota yhteyttä:

Sami Räsänen, Business Director

sami.rasanen@futurice.com

040 7418 077

Get in touch

Wherever you are on your digital journey, our services and experts can help you along the way. Let's co-create your future together!

  • About
  • Services
  • Case Studies
  • Blog
  • Contact
  • Join us

Contact

© 2021 Futurice. All Rights Reserved | Privacy policy | Impressum

Futurice logo

Future. Co-created.