Back to Case studies

Tilannekuvajärjestelmä lähijunien häiriötilanteiden hallintaan

Tilannekuvajärjestelmän kehittäminen lähijunien häiriötilanteiden hallintaan

Teknologiat

 • React
 • Node.js
 • Python
 • AWS
 • Terraform

Haaste

Ruuhka-aikoina Helsingin rautatieasemalta lähtee keskimäärin kaksi junaa minuutissa. VR:n lähiliikenteen ohjauskeskuksen tehtävänä on ehkäistä ja ratkaista esimerkiksi rautatieinfraan tai henkilöstön tai kaluston saatavuuteen liittyvistä ongelmista johtuvia häiriöitä.

VR halusi kehittää järjestelmän, joka tarjoaa reaaliaikaista tilannetietoa eri käyttäjäryhmille, automatisoi rutiineja sekä viestintää ja tukee päätöksentekoa analytiikan avulla tehtävillä mallinnuksilla.

Yhteistyössä Futuricen moniosaajatiimin kanssa saimme MVP:n ketterästi tuotantoon ja loimme nykyaikaisen, huipputeknologiaa edustavan tilannekuvajärjestelmän, joka palvelee sekä henkilöstömme että asiakkaidemme tarpeita.
Antti Kleemola
CDO, VR Group

Liiketoiminta-, teknologia- ja palvelumuotoiluosaajista koostuva tiimimme kehitti yhdessä VR:n kanssa viiden vuoden vision ja tiekartan lähiliikenteen operatiivisen toiminnan digitalisoimiseksi. Ohjus-tilannekuvajärjestelmä on osa tätä kokonaisuutta.

Mitä teimme

Liiketoiminta-, teknologia- ja palvelumuotoiluosaajista koostuva tiimimme kehitti yhdessä VR:n kanssa viiden vuoden vision ja tiekartan lähiliikenteen operatiivisen toiminnan digitalisoimiseksi. Ohjus-tilannekuvajärjestelmä on osa tätä kokonaisuutta.

Ohjuksen päätavoitteet olivat:

 1. Luoda visuaalinen ja reaaliaikainen, sekä henkilöstön että kaluston tilanteen näyttävä tilannekuvajärjestelmä, joka hyödyntää automatisoituja hälytyksiä häiriöiden havaitsemiseksi ennen kuin ne vaikuttavat asiakkaiden arkeen.

 2. Tarjota eri käyttäjäryhmille hajautettu, jaettuun häiriötilannetietoisuuteen perustuva toiminnanohjaus, jotta ongelmat saadaan ratkaistua nopeammin ja viestintää suoraviivaistettua.

 3. Tukea VR:n ohjauskeskuksen päätöksentekoa tarjoamalla automatisoituja ehdotuksia sekä esittämällä eri vaihtoehtojen vaikutukset esimerkiksi kustannuksiin ja asiakaskokemukseen.

Määrittelimme Ohjuksen MVP:n laajuuden ja priorisoimme valitun käyttäjäryhmän tarpeet. Varmistaaksemme järjestelmän mahdollisimman hyvän saavutettavuuden ja skaalautuvuuden, rakensimme Ohjuksen Amazon AWS-pilvipalveluun. Ohjus yhdistää reaaliaikaiset datalähteet ja pitkän aikavälin suunnittelun. Eri lähteistä tuleva ja yhtenäisesti visualisoitu data tarjoaa ohjaajille kokonaisvaltaisen ja ajantasaisen käsityksen lähiliikenteestä, auttaen heitä tekemään oikeita ja tietoon perustuvia nopeita päätöksiä.

Ohjus-järjestelmä on käytössä ohjauskeskuksessa ja sitä kehitetään jatkuvasti.

Kohokohdat

 • VR arvioi, että Ohjuksen avulla olisi ollut tietyissä tapauksissa mahdollista ehkäistä jopa 60 % lähijunien peruutuksista, mikäli järjestelmä olisi ollut käytössä vuonna 2018.

 • Ohjus-tilannekuvajärjestelmän ensimmäinen versio on operatiivisessa käytössä ja se on saanut käyttäjiltä myönteistä palautetta.

 • Häiriöiden havaitsemismekanismi analysoi saapuvaa dataa ja ilmoittaa mahdolliset ongelmat reaaliajassa ennalta määritettyjen sääntöjen perusteella. Näin ollen VR kykenee reagoimaan mahdollisiin ongelmiin sekä lieventämään niiden vaikutuksia jo ennen häiriön esiintymistä.

 • Projektissa päästiin etenemään tehokkaasti visiosta kehittämiseen.

Mitä saavutimme

VR haluaa tarjota asiakkailleen luotettavat lähiliikenteen palvelut ympäri vuorokauden ja vuoden jokaisena päivänä. Reaaliaikainen data, rutiinitehtävien ja viestinnän automatisointi sekä analytiikan hyödyntäminen nopeuttavat päätöksentekoa ja häiriötilanteista palautumista. VR:n arvion mukaan Ohjuksen avulla on mahdollista paitsi vähentää lähijunavuorojen peruuntumisten määrää merkittävästi, myös parantaa asiakastyytyväisyyttä sekä operatiivista tehokkuutta.

Tietoa VR Group

VR Group on Suomen valtion omistama, vastuullinen matkustuksen, logistiikan ja kunnossapidon palveluyritys. VR Groupin liiketoimintojen markkina-alueet ovat pääasiassa Suomessa ja Venäjällä. VR eli matkustajaliikenne tarjoaa joukkoliikenteen palveluja kauko- ja lähiliikenteessä junilla ja linja-autoilla. VR Transpoint harjoittaa logistiikkaliiketoimintaa rautatie- ja maantielogistiikassa. VR FleetCare huoltaa, korjaa ja valmistaa raidekalustoa sekä tarjoaa kalustotekniikkaan liittyviä asiantuntijapalveluja. Junaliikennöinti vastaa vetureista ja hallitsee häiriötilanteet, toimien kiinteänä osana matkustajaliikennettä ja rautatielogistiikkaa. VR Groupin kiinteistöyksikkö puolestaan harjoittaa kiinteistökehitystä ja vuokraustoimintaa. Liiketoimintoja tukevat konsernipalvelut. Konsernin vuosittainen liikevaihto on noin miljardi euroa ja sen palveluksessa työskentelee noin 6 000 eri alojen ammattilaista.

Haluatko lisätietoja?

Get in touch

Wherever you are on your innovation journey, our services and experts can help you along the way. Start solving future problems today by building your organization’s innovation capabilities!