fb-pixel
Back to Tiennäyttäjät-podcast

Asiakaskeskeisyyttä datalla

Helsingin seudun liikenne (HSL) on ottanut suuria harppauksia kohti asiakaskeskeistä ja tiedolla johdettua liiketoimintaa. Markkinajohtaja Mari Flink kertoi podcastissa, kuinka data-analytiikka on integroitunut olennaiseksi osaksi yhtiön päätöksentekoa ja kuinka se on jo nyt tuonut mukanaan merkittäviä hyötyjä sekä liiketoiminnan kasvun että asiakaskokemuksen parantamisen näkökulmasta.

Podcast episode 7 Mari Flink

Flink korostaa, että HSL:n tavoitteena on olla asiakaskeskeinen ja tiedolla johdettu organisaatio. Tämä vaatii selkeää visiota ja ymmärrystä siitä, miten dataa voidaan hyödyntää liiketoiminnassa. Esimerkiksi tekoälypohjainen asiakassegmentointi on paljastanut uusia oivalluksia HSL:n asiakaskunnasta ja mahdollistanut entistä henkilökohtaisempien palveluiden tarjoamisen.

HSL:n digitaalisten palveluiden, kuten HSL-sovelluksen ja reittioppaan, kehittäminen perustuu vahvasti asiakasdatan keräämiseen ja analysointiin. Flink selittää, että näiden palveluiden jatkuva parantaminen perustuu asiakkaiden käyttökokemuksen analysointiin, mikä mahdollistaa käyttöliittymän optimoinnin ja uusien ominaisuuksien lisäämisen asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Datan eettinen käyttö ja tietosuoja ovat keskeisiä tekijöitä HSL:n toiminnassa. Flink painottaa, että jokainen uusi ominaisuus ja palvelu arvioidaan tarkasti vaikutusten osalta, jotta voidaan varmistaa, että henkilötietojen käsittely on turvallista ja läpinäkyvää. HSL pyrkii varmistamaan, että asiakkaat tietävät, miten heidän tietojaan käytetään, ja että tietosuoja on aina etusijalla.

Keskeisintä on kuitenkin miettiä, mihin dataa, analytiikkaa ja tekoälyä pitäisi pystyä meillä paremmin hyödyntämään.
Mari Flink
Director, Markets, HSL

HSL tekee aktiivista strategista suunnittelua uusien teknologioiden hyödyntämiseksi. Tekoälyn ja datan rooli tulee kasvamaan entisestään, ja HSL:n tavoitteena on hyödyntää näitä teknologioita entistä tehokkaammin asiakasymmärryksen syventämiseksi ja palveluiden personoinnin parantamiseksi. Esimerkiksi tekoälypohjaisen asiakaspalvelun kehittäminen on yksi alue, jossa HSL näkee paljon potentiaalia tulevaisuudessa.

Podcastin keskusteluissa nousee selkeästi esiin, kuinka tärkeää on yhdistää teknologia ja ihmislähtöisyys liiketoiminnan kehittämisessä. Mari Flink korostaa, että data-analytiikka ja tekoäly voivat tarjota merkittäviä etuja, mutta niiden hyödyntäminen vaatii pitkäjänteistä työtä ja sitoutumista eettisiin periaatteisiin. HSL:n esimerkki osoittaa, että teknologian ja datan avulla voidaan saavuttaa kestäviä liiketoimintatuloksia, kun ne yhdistetään asiakaskeskeiseen ajatteluun ja vahvaan johtajuuteen.

Podcast-jakso tarjoaa arvokkaita näkökulmia siitä, kuinka HSL hyödyntää data-analytiikkaa ja tekoälyä joukkoliikenteen kehittämisessä, tarjoten samalla vinkkejä muille organisaatioille, jotka haluavat parantaa tuottavuutta ja asiakaskokemusta teknologian avulla.

Jakso saatavilla myös