fb-pixel
Back to Tiennäyttäjät-podcast

Vastuullisuus liiketoiminnan ytimessä

Kestävä liiketoiminta on nykypäivän yritysmaailman keskiössä, toimien kasvun ja innovaation ajureina. Tässä Tiennäyttäjät-podcastin jaksossa keskustelemme Keskon vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtajan Riikka Joukion kanssa siitä, kuinka Keskossa kestävä liiketoiminta on sisällytetty osaksi yhtiön strategiaa. Joukion mukaan vastuullisuus on olennainen osa päätöksentekoa ja strategioiden muodostamista.

Tiennäyttäjät by Futurice, vastuullisuus liiketoiminnan ytimessä. Kuvassa Riikka Joukio, EVP, Kesko

Keskon liiketoiminnallisen arvon luominen vastuullisuuden avulla vaatii syvällistä ymmärrystä siitä, miten vastuullisuutta voidaan käyttää ongelmien ratkaisuun ja uusien mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Joukio kertoo, kuinka Kesko on ennustanut kuluttajakäyttäytymistä ja optimoinut toimintaprosessejaan, mikä on johtanut parempaan asiakaskokemukseen ja tehokkaampiin toimintaprosesseihin. Tämä lähestymistapa korostaa, kuinka tärkeää on ymmärtää ja määrittää liiketoiminnalliset tavoitteet ja ongelmat, joihin vastuullisuus ja strateginen suunnittelu voivat tarjota ratkaisuja.

Organisaation kulttuurilla on merkittävä vaikutus vastuullisuuden ja strategian tehokkaaseen hyödyntämiseen. Joukion mukaan kulttuurin muutos ja ihmisten toiminnan muutos ovat keskeisiä tekijöitä vastuullisuuskeskeisen organisaation kehittämisessä. Kesko on panostanut vastuullisuuskeskeiseen koulutukseen ja työtapojen uudistamiseen, mikä on auttanut henkilöstöä omaksumaan vastuullisuuteen liittyviä taitoja ja muuttamaan toimintatapojaan. Tämä tekee huomionarvoiseksi sen, kuinka tärkeää on integroida vastuullisuus ja strateginen ajattelu osaksi organisaation jokapäiväistä toimintaa ja päätöksentekoa.

Se ei paljon auta jos on strategia, mutta siitä tietää vain pienet joukot, eli täytyy saada kyllä laajat massat liikkeelle.
Riikka Joukio
EVP, Group Sustainability and Public Affairs, Kesko

Vastuullisuuden hyödyntämisen tiellä on monia haasteita, kuten toimintatapojen muutoksen hitaus ja vastuullisuuden integroinnin kompleksisuus. Joukion kokemusten mukaan näihin haasteisiin vastataan parhaiten selkeillä, konkreettisilla tavoitteilla sekä johdon esimerkillä. On tärkeää, että johto ymmärtää vastuullisuuden arvon ja kannustaa koko organisaatiota omaksumaan vastuullisuuskeskeisen lähestymistavan.

Vastuullisuuden ja strategian roolin odotetaan kasvavan entisestään tulevaisuudessa. Joukion mukaan organisaatioiden on kyettävä nopeuttamaan päätöksentekoaan ja sopeutumaan muuttuviin olosuhteisiin. Tämä edellyttää jatkuvaa oppimista ja valmiutta omaksua uusia taitoja, jotta pysytään ajan hermolla ja voidaan hyödyntää muuttuvan maailman tarjoamia mahdollisuuksia.

Vastuullisuuden ja strategian hyödyntäminen liiketoiminnassa ei ole pelkkä teknologinen tai taloudellinen haaste, sillä se vaatii myös kulttuurista muutosta, johtajuutta ja jatkuvaa oppimista. Joukion ajatukset ja kokemukset antavat arvokkaita oivalluksia siitä, kuinka organisaatiot voivat hyödyntää vastuullisuutta ja strategista ajattelua kilpailuetuna. On tärkeää, että yritykset investoivat oikeisiin työkaluihin, osaamiseen ja kulttuuriin, jotta ne voivat täysin hyödyntää vastuullisuuden ja strategian tarjoamat mahdollisuudet.

Jakso saatavilla myös