fb-pixel
Back to Tiennäyttäjät-podcast

Kestävä liiketoiminta finanssialalla

Finanssialan kehitys ja muutos ovat tämän päivän keskeisimpiä aiheita, erityisesti kun puhutaan kestävästä liiketoiminnasta. Tässä Tiennäyttäjät-podcastin jaksossa keskitymme siihen, kuinka Enfuce pyrkii muokkaamaan finanssialaa kohti kestävämpää tulevaisuutta. Vieraanamme on yrityksen co-toimitusjohtaja Monika Liikamaa, joka jakaa ajatuksiaan teknologiasta, kestävästä kehityksestä ja modernista johtamisesta.

Tiennäyttäjät by Futurice, kestävä liiketoiminta finanssialalla. Kuvassa Monika Liikamaa, co-CEO, Enfuce.

Liikamaa korostaa, kuinka ESG (Environmental, Social, and Governance) on integroitu syvällisesti Enfucen liiketoimintaan. Hän avaa, kuinka yrityksen governance-osaamista vahvistetaan jatkuvasti, ja ympäristöön liittyvissä asioissa Enfuce on jo tehnyt merkittäviä edistysaskelia. Tämä lähestymistapa korostaa, kuinka tärkeää on ymmärtää ja määrittää liiketoiminnalliset tavoitteet ja haasteet, joihin kestävä kehitys voi tarjota ratkaisuja.

Keskustelussa Liikamaa kertoo myös Enfucen ainutlaatuisesta co-CEO-mallista, jonka hän toteuttaa yhdessä Denise Johanssonin kanssa. Hän avaa, kuinka tämä toimintamalli tukee yrityksen kasvua ja kehitystä, ja kuinka heidän erilaiset persoonallisuutensa täydentävät toisiaan tehokkaassa päätöksenteossa.

Liikamaan mukaan digital first -ajattelutapa finanssialalla mahdollistaa turvallisemman ja nopeamman asiakaskokemuksen. Hän korostaa, että digitaalisten ratkaisujen avulla voidaan välttää inhimillisiä virheitä ja tarjota parempia palveluita. Lisäksi digitalisaatio mahdollistaa skaalautuvuuden ja paremman asiakashallinnan. Liikamaa mainitsee myös, että tekoälyn ja automaation käyttöönotto finanssialalla tulee olemaan välttämätöntä alalla pysymiseen ja kilpailussa menestymiseen.

Muutos tulee pakotettuna ja se on hyvä asia.
Monika Liikamaa
co-CEO, Enfuce

Finanssialan tulevaisuuden suhteen Liikamaa uskoo, että digital first -toimijat ovat askeleen edellä perinteisiä pankkeja, erityisesti uusien palveluiden kehittämisessä. Hän toteaa, että perinteisten toimijoiden on mukautettava kulttuuriaan ja rohkeasti otettava käyttöön uusia teknologioita ja innovatiivisia lähestymistapoja.

Lopuksi Liikamaa pohtii, kuinka kestävä kehitys muokkaa finanssialaa tulevaisuudessa. Hän uskoo, että monimuotoisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden tärkeys korostuu entisestään. Liikamaa näkee, että muutoksen on lähdettävä ylhäältä alaspäin ja että vastuullisuuden mittaaminen on keskeistä. Lisäksi hän korostaa, että finanssialan toimijoiden tulee keskittyä entistä enemmän ESG-asioihin, mikä pakottaa niitä muuttumaan ja kehittymään.

Tämä Tiennäyttäjät-podcastin jakso tarjoaa arvokkaita näkemyksiä siitä, kuinka finanssiala voi hyödyntää teknologiaa ja kestävää kehitystä strategisesti luodakseen uudenlaisia kilpailuetuja. Liikamaan asiantuntemus ja kokemukset antavat inspiraatiota ja osoittavat, että yritykset voivat menestyä, kun ne investoivat oikeisiin työkaluihin, osaamiseen ja kulttuuriin.