fb-pixel
Back to Tiennäyttäjät-podcast

Kestäviä tuloksia uusilla teknologioilla

Nykyinen liiketoimintaympäristö on muuttumassa nopeammin kuin koskaan, ja teknologia on tämän muutoksen keskiössä. Tiennäyttäjät-podcastin ensimmäisessä jaksossa keskustelemme Finnairin CIO:n, Antti Kleemolan kanssa siitä, miten yritykset voivat hyödyntää uusia teknologioita kestävien liiketoimintatulosten saavuttamiseksi. Keskustelussa korostuu, että teknologian hyödyntäminen ei ole vain tekninen haaste, vaan se vaatii myös kulttuurista muutosta ja johdonmukaista johtajuutta.

Antti Kleemola, CIO, Finnair

Kleemola painottaa, että tekoälyn integroiminen liiketoimintaan vaatii selkeää visiota ja ymmärrystä siitä, miten teknologiaa voidaan käyttää hyödyksi. Esimerkki Finnairin työstä , jossa tekoäly auttaa optimoimaan lentokoneiden polttoainetehokkuutta, osoittaa, kuinka teknologia voi tuoda merkittäviä etuja ja säästöjä. Tekoälyn hyödyntäminen vaatii kuitenkin jatkuvaa sopeutumista ja uusien työskentelytapojen omaksumista.

Keskustelussa korostuu ihmiskeskeisen johtamisen tärkeys maailmassa, jossa teknologia kehittyy nopeasti. Tietohallintojohtajat ja muut yritysjohtajat voivat keskittyä ihmisten johtamiseen teknologian sijaan ja näin tukea työntekijöitä muutoksen läpi. Tämä lähestymistapa auttaa yrityksiä hyödyntämään teknologiaa tehokkaammin ja rakentamaan kestävämpiä liiketoimintatuloksia. Kleemola korostaa, että teknologian hyödyntäminen liiketoiminnassa onnistuu parhaiten, kun ihmiset otetaan mukaan muutokseen ja heille annetaan tarvittavat työkalut ja tuki.

Keskustelu osoittaa, että digitaalinen transformaatio on olennainen osa nykyaikaista liiketoimintastrategiaa. Kleemola mainitsee, että Finnair on siirtynyt perinteisestä IT-johtamisesta kohti laajempaa digitaalisen liiketoiminnan johtamista. Yritysten on tärkeää ymmärtää, kuinka digitaalinen muutos vaikuttaa liiketoimintaan, ja sopeuttaa strategiansa vastaamaan näitä haasteita.

Tekoäly opettaa meitä olemaan entistäkin asiakaslähtöisempiä ja miettimään kaikkea vielä enemmän asiakkaan kautta.
Antti Kleemola
CIO, Finnair

Keskustelussa nostetaan esiin, kuinka tekoäly voi tukea henkilökohtaisempaa asiakaspalvelua. Kleemola mainitsee, että tekoäly auttaa tuntemaan asiakkaat paremmin, analysoimalla asiakaspalvelupuheluita kahden tekoälymallin avulla. Tämä prosessi muuntaa puheet tekstiksi ja analysoi niitä, jotta asiakaspalvelu voi paremmin ymmärtää asiakkaiden preferenssejä ja kokemuksia. Seuraavalla kerralla asiakkaan soittaessa, palvelu tunnistaa aiemman historian, mikä nopeuttaa ja tehostaa palvelua. Kleemola korostaa, että vaikka tekoäly on kehittynyt asiakaspalvelun tuessa, ihmislähtöisyys ja henkilökohtainen palvelu ovat edelleen keskeisiä. Tekoälyn käyttö asiakaspalvelussa tarjoaa mahdollisuuden parantaa asiakaskokemusta, mutta se vaatii tasapainoa ihmisten ja koneiden välillä.

Tämän podcast-jakson keskustelut antavat arvokkaita oivalluksia siitä, kuinka uusien teknologioiden, kuten tekoälyn, hyödyntäminen vaatii paitsi teknistä osaamista, myös kykyä johtaa ihmisiä ja organisaatiokulttuuria muutoksen läpi. Tulevaisuuden menestyksekäs liiketoiminta vaatii tasapainoista lähestymistapaa, jossa teknologia ja ihmiset toimivat yhdessä kestävien tulosten saavuttamiseksi.

Kuuntele jakso tästä

Jakso saatavilla myös