Back to Blog

Datakyvykkäät organisaatiot ovat resilienttejä ja innovatiivisia

Datakyvykkäässä organisaatiossa innovointi on nopeampaa ja tuloksellisempaa. Samalla lisääntyy resilienssi. Tällä matkalla strategia, muutoksen johtaminen ja kulttuuri ovat yhtä tärkeitä kuin teknologia, työkalut ja kokemus datatieteestä. Jos laiminlyöt strategiaa ja kulttuuria, datavetoinen muutos epäonnistuu.

Nykyaikainen, datavetoinen organisaatio toimii yhtenäisenä kokonaisuutena

Datan hyödyntäminen toimintojen ja innovaatioiden kehittämisessä ei ole uutta. Esimerkiksi talousdataa hyödynnetään päätöksenteossa laajasti. Mikäli talousdatan käyttöä rajoitetaan, jää ymmärrys organisaatiosta epätäydelliseksi ja ainoastaan jälkiviisaus lisääntyy.

Viime vuosina olemme nähneet uudenlaisen datan, työkalujen ja teknologioiden käytön alkaneen – sellaisen, joka muuttaa perinteiset asetelmat. Nykyaikaiset ja datavetoiset organisaatiot hyödyntävät päätöksentekonsa tukena monipuolista dataa, niin sisäistä ja ulkoista kuin suoraa ja valtuutettua. Tämä kattaa muun muassa organisaatioiden sisäisten sosiaalisten yhteyksien ymmärtämisen sekä pääsyn erilaisiin resursseihin ja tietoon. Rikastettua dataa hyödyntävät organisaatiot siirtyvät tulipalojen torjunnasta ennaltaehkäisyyn ja ennakointiin.

Forresterin tutkimuksen mukaan ne organisaatiot, jotka tekevät datan avulla toiminnalleen hyödyllisiä oivalluksia, lisäävät kilpailukykyään ja kasvavat jopa 30 % vauhdilla.

Data parantaa päätöksentekoa ja auttaa ihmisiä onnistumaan

Datakyvykkäässä organisaatiossa rakennetaan työkaluja, taitoja ja, mikä tärkeintä, tiedon ja datan perusteella toimivaa kulttuuria – sen lisäksi että data auttaa päätöksenteossa sekä asiakaskokemuksen kehittämisessä. Datan todellinen arvo on tietoon perustuvassa toiminnassa ja päätöksenteossa. Data kehittää päätöksentekoa vahvistamalla inhimillisiä kyvykkyyksiä siitä johdettujen tietojen, faktojen ja oivallusten kautta.

Menestyville ja datakyvykkäille organisaatioille data ei ole koskaan lähtökohta. Ne aloittavat toimintansa kehittämisen keskittymällä liiketoimintastrategiaan sekä siihen, kuinka data auttaa sen toteuttamisessa. Tässä onnistuakseen ne keräävät, analysoivat ja ottavat käyttöön dataa tehdäkseen liiketoiminnassaan parempia päätöksiä.

Luotettavaa dataa hyödyntävä ihmismieli on pysäyttämätön.

Data on lentopetrolia luovuudelle ja innovaatioille

Millä tavoin data ja analytiikka edistävät innovaatioita sekä auttavat organisaatioita kehittämään resilienssiä käytännössä? Data-analytiikka voi kiihdyttää innovaatioprosessia auttamalla yhdistämään, tunnistamaan ja saavuttamaan uuden ja olemassa olevan tiedon, jota tarvitaan uusien ongelmien ratkaisemiseksi. Lyhyesti sanottuna: data on lentopetrolia luovuudelle ja innovaatioille.

Data Process Flow Diagram by DykesDykes' data-driven analytics value chain (Dykes, 2019)

Data ja analytiikka auttavat näkemään tilaisuuksia niin organisaation sisällä kuin sen ulkopuolella, tarjoten reaaliaikaisia ja ennakoivia oivalluksia. Saavuttamalla paremman ymmärryksen toimintaympäristöstä ja organisaatioista, voimme sopeutua sekä vastata esimerkiksi asiakkaiden, kumppanien ja markkinan muuttuviin tarpeisiin nopeammin.

Data tuo lisäarvoa monin tavoin. Se voi auttaa tunnistamaan ja rakentamaan uusia tuotteita ja palveluita, luomaan uudenlaisia liiketoimintamalleja, valloittamaan uusia markkinoita sekä löytämään uusia asiakasryhmiä. Datasta saatujen oivallusten kautta voimme ennustaa, suunnitella sekä mallintaa erilaisia tulevaisuuden skenaarioita, jotka auttavat valmistautumaan muutoksiin sekä yllättäviin taloudellisiin vaihteluihin. Innovatiiviset ja datakyvykkäät organisaatiot oppivat ja tekevät oikeita siirtoja nopeasti sekä elävät pitkään.

Data-analytiikka ja innovointi voivat mahdollistaa organisaation sopeutumisen nopeasti muuttuvaan toimintaympäristöön, riippuen sekä yrityksen rakenteesta että inhimillisistä kyvykkyyksistä. Tätä kykyä reagoida, sopeutua ja toipua vaikeista tilanteista sekä säilyttää joustavuus epävakaassa toimintaympäristössä kutsutaan resilienssiksi.

Suurimmat haasteet datakyvykkyyden saavuttamisessa eivät ole teknisiä

Yrityksestäsi ei tule datakyvykästä yksinkertaisesti palkkaamalla datatieteilijöitä tai investoimalla työkaluihin ja sovelluksiin. Fortune 1000 -yrityksille vuonna 2020 teetetyn C-tason tutkimuksen mukaan suurimmat haasteet datan ja kognitiivisten teknologioiden käyttöönotossa ovat tosiasiassa 95 prosenttisesti organisaatiota koskevia ja vain 5 prosenttisesti teknisiä.

Table Challenge-to-Business-AdoptionOrganisaatioiden suurimmat haasteet AI:n hyödyntämisessä liiketoiminnassa: Big Data and AI Executive Survey (Davenport and Bean, 2019)

Tarvitaan kokonaisvaltainen lähestymistapa, joka kattaa hallinnon, työkalut, kyvykkyydet, työskentelytavat, prosessit sekä datatietoisen kulttuurin. Datakyvykkääksi tuleminen on liiketoiminnan muutosprosessi, joka kohtaa perinteisten muutosprosessien tavoin esteitä, kuten riittämättömiä budjetteja, kankean yrityskulttuurin, esimiesten vastarinnan, liian vähäisen tuen toimitusjohtajalta ja ylimmältä johdolta sekä yleisen muutosvastarinnan. Onnistunut lähestymistapa on sellainen, jossa nähdään yhtä paljon vaivaa strategian, muutosjohtamisen sekä dataan liittyvien asenteiden ja käytösmallien muuttamiseen kuin teknisiin haasteisiin. Jos haluat tietää, mitkä ovat kolme tärkeintä datakyvykkään organisaation ominaisuutta, klikkaa tästä.


Mikäli tahdot tietää enemmän dataan liittyvästä ajattelusta ja tekemisestä, katso lisää näiltä sivuilta:

Data- ja AI-sivustomme

Artikkeli: The Connected Company arises with Data & AI

Webinaarinauhoituksemme (Touko-kesäkuu 2020)

Author

  • Portrait of Melanie Dreser
    Melanie Dreser
    Principal Designer
  • Portrait of Fransje Schoenmaker
    Fransje Schoenmaker
    Data Culture & Strategy Lead