Futurice logo

Strategia Sosiaali- ja terveysalan säätiölle

Suuntana inhimillisempi ja toimivampi tulevaisuus

DIAKONISSALAITOS

Diakonissalaitos on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen säätiö ja yhteiskunnallinen yritys, joka on työskennellyt ihmisarvon edistämiseksi yli 150 vuotta. Loimme Diakonissalaitoksen työntekijöiden ja sidosryhmien kanssa tulevaisuudenkestävän strategian, joka asettaa ihmiset etusijalle sekä vastaa sosiaali- ja terveysalan haasteisiin nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa.

Haaste

Diakonissalaitos on kasvanut nopeasti, ja samalla sen toimintaympäristö on kokenut suuren muutoksen – yhteiskunnalliset ongelmat monimutkaistuvat, resurssit ovat niukat ja toimialalla tarvitaan lisää työvoimaa. Kaiken kaikkiaan hoitoalan houkuttelevuutta on lisättävä. Näin ollen säätiössä haluttiin varmistaa, että organisaatio on sekä tehokas että kykenevä luomaan vaikuttavuutta, jota yhteiskunta tarvitsee nyt ja tulevaisuudessa. Tehokkaan, koko organisaation laajan palveluvalikoiman huomioivan strategian luomiseksi tarvittiin fasilitoiva kumppani, ja tehtävään valittiin Futurice.

Mitä Teimme

Loimme Diakonissalaitoksen työntekijöiden ja sidosryhmien kanssa tulevaisuudenkestävän strategian, joka asettaa ihmiset etusijalle, tutkii uusien teknologioiden mahdollisuuksia ja vastaa terveydenhuoltoalan haasteisiin nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa. Prosessin ytimessä oli organisaation vahvuuksien ja heikkouksien ymmärtäminen sekä niiden muuttaminen mahdollisuuksiksi.

Aloitimme työn muodostamalla 360° näkymän nykytilasta keräämällä tietoa organisaation tärkeimmiltä sidosryhmiltä – työntekijöiltä, asiakkailta, edustajilta, kunnilta, rahoittajilta, kansalaisjärjestöjen yhteisöiltä sekä organisaation hallitukselta ja johdolta – haastattelujen ja kyselyiden avulla. Tämä antoi tiimillemme kokonaisvaltaisen käsityksen eri ryhmien ainutlaatuisista vahvuuksista, haasteista ja tarpeista sekä auttoi niitä sitoutumaan uudistukseen. Tulokset esiteltiin Diakonissalaitoksen johdolle työpajoissa. Visiot, ideat ja odotukset olivat linjassa koko organisaatiossa.

Olemme luoneet inspiroivan ja eteenpäin suuntautuvan strategian, johon jokaisen työntekijän, asiakkaan ja kumppanin on helppo liittyä. Uudella strategiallamme haluamme kutsua kaikki osallistumaan työhön ihmisarvon puolesta.
Olli Holmström
CEO, Diakonissalaitos

Seuraavaksi hyödynsimme GAP-analyysiä tarkastellaksemme suomalaisessa yhteiskunnassa nousevia tulevaisuuden trendejä. Niiden perusteella muodostettujen tulevaisuuden skenaarioiden avulla tunnistettiin niitä makrotason ajureita, jotka muovaavat strategian avainteemoja. Skenaariot analysoitiin kullekin liiketoiminta-alueelle järjestetyissä työpajoissa.

Tunnistimme neljä strategista pääpainoaluetta sekä ne asiat, jotka yhdistävät organisaation ja tekevät siitä ainutlaatuisen nyt ja tulevaisuudessa. Lopuksi tiivistimme konsernitason strategiset suuntaviivat tavoitteiden saavuttamiseksi.

KOHOKOHDAT
  • 360 asteen näkymä keskeisiltä sidosryhmiltä: oikea suunta tulevaisuuteen.

  • Osallistava strategian luomisprosessi: kestävä strategia, jonka jokainen voi ottaa omakseen.

  • Tulevaisuuteen suuntautunut ja teknologinen lähestymistapa: tunnistimme tärkeimmät säätiöön vaikuttavat ulkoiset tekijät ja ratkaisut.

  • Koko organisaatiota yhdistävä ja inspiroiva strategia: tärkeä lähtökohta vahvan brändin luomisessa.

Työn Merkitys

Nyt Diakonissalaitos kykenee lisäämään yhteiskunnallista vaikuttavuuttaan keskittymällä oikeisiin asioihin. Näitä ovat ovat esimerkiksi yhtenäisen organisaation rakentaminen, rohkea yhteiskunnallinen vaikuttaminen, vahvan yhteiskunnallisen toimijan roolin ottaminen sekä houkuttelevan tulevaisuuden työpaikan tarjoaminen. Mikä tärkeintä, uusi strategia inspiroi ja yhdistää koko organisaation toimimaan yhteisten tavoitteiden puolesta.

Mukautuva, helposti sovellettava ja tiiviissä yhteistyössä toteutettu strategiaprosessi mahdollistaa myös säätiön nopean ja tehokkaan reagoinnin esiin nouseviin tarpeisiin. Tulevaisuuden skenaarioiden luominen sekä uudet teknologiat huomioiva lähestymistapa auttavat organisaatiota tunnistamaan ne tärkeimmät ulkoiset tekijät, jotka tulevat todennäköisimmin vaikuttamaan heidän työhönsä sekä valmistautumaan niihin.

Tietoa DIAKONISSALAITOKSESTA

Diakonissalaitos on yli 150 vuotta toiminut, voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen säätiö ja yhteiskunnallinen yritys. Yhdessä Rinnekodin sekä Diakonissalaitoksen Hoivan ja Suomen Caritaksen kanssa organisaatio tuottaa tehokkaita ja asiakkaiden arkea helpottavia sosiaali- ja terveyspalveluita. Diakonissalaitos työllistää valtakunnallisesti 2 700 henkilöä ja sen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2020 oli 179 miljoonaa euroa. Lisäksi se omistaa Suomen Diakoniaopiston ja Diakonia-ammattikorkeakoulun.

Haluatko lisätietoja?

Ota yhteyttä:

Anniina Lehtinen, Digital Health Business Director

anniina.lehtinen@futurice.com

+358 50 400 1536

Get in touch

Wherever you are on your digital journey, our services and experts can help you along the way. Let's co-create your future together!

  • About
  • Services
  • Case Studies
  • Blog
  • Contact
  • Join us

Contact

© 2021 Futurice. All Rights Reserved | Privacy policy | Impressum

Futurice logo

Future. Co-created.