Futurice logo

Tulevaisuus luodaan datan ja muotoilun kohtaamisessa

Innovation & Design

Oikeiden päätösten tekemiseksi on tiedettävä kaksi asiaa: mitä on tapahtumassa ja kuinka siihen tulee reagoida. Monet asiakaskeskeiset ja datavetoiset organisaatiot keskittyvät kumpaankin – kuitenkin erottaen ne toisistaan. Entä jos emme kangistuisi kaavoihin, katsoisimme eteen- emmekä taaksepäin ja antaisimme datan ja muotoilun lyödä kättä päälle?

Annina Antinranta

Principal Designer - Emerging Business

Korhan Buyukdemirci

Principal Consultant, Strategic Design

Vuonna 1973 IBM:n Watson lausui kuuluisat sanat: “Hyvä design on hyvää liiketoimintaa”. Myöhemmin on käynyt selväksi se, että muotoiluun keskittyvät yritykset menestyvät markkinoilla. Nyt organisaatiot vahvistavat kilpailukykyään yhdistämällä designin ja datan hyödyntämisen.

Uskomme, että data ja design tulevat olemaan tulevaisuudenkestävien yritysten ydin. Ne auttavat kehittämään niin työntekijä- kuin asiakaskokemusta. Onnistuakseen tässä on yritysten ensin vahvistettava sekä datakyvykkyyttään että -kyvykkyyksiään.

Futuricella autamme kumppaneitamme rakentamaan datakyvykkyyttään (tutustu VR-projektiin), kehittämään toimintojaan (lue yhteistyöstä Firan kanssa) sekä luomaan uusia liiketoimintamalleja uusien tuotteiden ja palvelujen avulla.

Kuinka data ja design yhdistetään

Prosessi tarkoittaa ensisijaisesti kulttuurinmuutosta ketteräksi organisaatioksi, jonka toiminnot perustuvat datastrategiaan sekä siihen, että data on läpinäkyvää ja tarvitsijoidensa saatavilla. Toiseksi, niin sisäiset tiimit kuin ulkoiset kumppanit tarvitsevat selkeät ohjeistukset datan laadusta ja käytettävyydestä. Kolmanneksi, yrityksessä on muodostettava moniosaavia ja datasta inspiroituneita tiimejä.

Kun liiketoiminnan tavoite on selvillä, on hyvä lähtökohta tutkia saatavilla olevaa dataa (omaa, avointa tai ostettua dataa) ja edetä siitä. Samaan aikaan tiimit rikastavat dataa kvalitatiivisella tutkimuksella loppukäyttäjien käyttäytymisestä.

Data-analyytikkojen ja muotoilijoiden tulisi työskennellä harmonisesti. Esimerkiksi nykyisiä palveluja on mahdollista kehittää datan avulla. Muotoilijoiden tulee oppia ajattelemaan uusilla tavoilla, kuten pohtimalla sitä, millainen tuote tai palvelu voisi olla, jos jotakin tiettyä tietoa olisi saatavilla – ja sen jälkeen kehittää palvelu, jolla kyseistä kilpailukykyä vahvistavaa tietoa on mahdollista kerätä. Sillä välin data-analyytikkojen tulee laajentaa osaamistaan muotoilun menetelmiin ja tehdä yhteistyötä muotoilijoiden kanssa luodakseen ennustettavimpia ja ohjeistetumpia ominaisuuksia palveluille.

Muotoiluajattelu rakastaa dataa

Tiimin tulee aloittaa työnsä tunnistamalla kriittisin ongelma, ja ratkaista se ketterin menetelmin. Mikäli muotoilujattelu ei ole yrityksellesi tuttua, pääset alkuun lataamalla Lean Service Creation -oppaamme oheismateriaaleineen. Tulevaisuustyön aloittamisessa auttaa päivitetty Lean Futures Creation -työkalusetti.

Data-analyytikkojen, muotoilijoiden ja tuoteomistajien tulee työskennellä tiimeinä, keskittyä yhteiseen tavoitteeseen ja auttaa toisiaan. Synergia on kaikki kaikessa! Silloin kehitystyö etenee hypoteesien, suunnittelun, testauksen, tulosten analysoinnin ja ratkaisujen iteroinnin jatkumossa. Lisäksi, muista hyödyntää kasvuhakkerointia esimerkiksi konversio-optimointiin, markkinointiautomaatioon ja monikanavaisuuteen kehitysprosessien tukemiseksi.

Aloita pienestä ja etene kohti suurempia tavoitteita tulosten myötä. Tutki, oivalla, innovoi ja mikä tärkeintä, nauti matkasta, niin tulokset puhuvat puolestaan. Huomaat kuinka työstäsi tulee helpompaa, inspiroivampaa ja palkitsevampaa. Saumattomana kokonaisuutena toimiva ja rohkeasti uutta kokeileva organisaatio, jossa data ja muotoilu kohtaavat, kukoistaa tutkimus- ja kehitystyössä, palveluissa, tuotannossa, myynnissä, markkinoinnissa ja kaikessa mitä se tekee.

Me Futuricella olemme valmiit auttamaan muutosmatkallasi kohti dataa ja muotoiluosaamista paremmin hyödyntäväksi yritykseksi.

Annina Antinranta Principal designer, Emerging Business

Korhan Buyukdemirci Principal Consultant, Strategic Design


Pysy kyydissä! Seuraavassa blogikirjoituksessa valoitamme muotoilijoiden ja data-analyytikoiden yhteistyömalleja Futurice Exponential -ohjelmassa, jonka tavoite on luoda saumattomana kokonaisuutena toimivia yrityksiä.

  • About
  • Services
  • Case Studies
  • Blog
  • Contact
  • Join us

Contact

© 2021 Futurice. All Rights Reserved | Legal disclaimer | Impressum

Futurice logo

Future. Co-created.