Futurice logo

Maailman parasta julkishallintoa ja ihmislähtöisiä palveluja rakentamassa

|Public Sector

Tavoite maailman parhaasta julkishallinnosta ja ihmislähtöisistä palveluista toteutuu yhdessä tekemällä. Tämä kirjoitus aloittaa blogisarjan siitä, miten uudistuminen onnistuu käytännössä ja innostavasti – kerromme, kuinka luodaan ketteriä ja motivoituneita organisaatioita, tehdään julkisesta sektorista houkuttelevampi työnantaja sekä tarjotaan kansalaisille parempia palveluja. Lähde rakentamaan resilenttiä tulevaisuutta kanssamme.

Portrait of Katja Metsola
Katja Metsola

VP, Public sector and Health

Portrait of Anna-Mari Fagerström
Anna-Mari Fagerström

Principal Advisor Strategy & Culture

Portrait of Jori Mäkkeli
Jori Mäkkeli

Leadership & Culture Coach

Julkinen sektori joutuu kohtaamaan pandemian, väestörakenteen muutosten, ilmastokriisin, eriarvoistumisen ja vallan hajautumisen vaikutukset. Asiat ovat harvoin pelkästään paikallisia ja ne edellyttävät eri virastojen ja toimijoiden välistä yhteistyötä. Päätöksenteon nopeuttamiseen sekä parempaan ennustettavuuteen tarvitaan lisää ajantasaista ja oikein esitettyä tietoa sekä hallinnollista ja operatiivista ketteryyttä. Lisääntynyt epävarmuus ja disinformaatio koettelevat kansalaisten luottamusta demokratiaan, ja yritysten muodostamat ekosysteemit tarjoavat ihmisille yhä enemmän valinnanvapautta. Digitalisaatio automatisoi työtä, mikä vähentää työpaikkoja, mutta luo samalla uusia.

Samaan aikaan kansalaisten odotukset julkisen sektorin palveluja kohtaan ovat kasvaneet ja heidän asiointikäyttäytymisensä on muuttunut. Julkisen sektorin odotetaan tarjoavan yhtä laadukkaita palveluja kuin asiakastyytyväisyydellä kilpailevien yritysten. Lisäksi työntekijöiden odotukset työn joustavuudesta, tavoitteista ja merkityksellisyydestä ovat muuttuneet – huippuosaajia ei ole mahdollista sitouttaa palkalla eikä lupauksella vakaasta työpaikasta.

Entä jos käsillä onkin ainutlaatuinen mahdollisuus? Suomen julkinen sektori on yhä kaikilla mittareilla yksi maailman parhaista ja sen houkuttelevuus työnantajana erityisesti nuorten ammattilaisten keskuudessa on kasvanut – mahdollisuus vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin lisää kokemusta työn merkityksellisyydestä.

Siksi uskomme, että julkinen sektori on valmis kehittämään toimintamalleja ja lainsäädäntöä uudenlaisella ajattelulla, toimintatavoilla ja teknologioilla, eli uudenlaisella kulttuurilla. Pandemia on tuonut yhteiskuntamme tilanteeseen, jossa on aika toimia. Mutta mistä uudistuminen pitäisi aloittaa?

Tarpeisiin vastataan osallistamalla

Jokaisen organisaation kestävä kehitys alkaa ihmisistä. Kokemuksemme mukaan ihmiset ovat yleensä todella motivoituneita ja kiinnostuneita ottamaan käyttöön uudenlaisia työskentelytapoja sekä kehittämään omaa ja tiiminsä työtä. Julkishallinnon johtajien tärkein tehtävä on luoda visioita ja hallintomalleja, jotka mahdollistavat henkilöstön vaikuttamisen ja itseohjautuvuuden. Osallistamisesta seuraa sitoutuminen ja sitoutumisesta seuraa tuloksia.

Tämä pätee niin julkishallinnon henkilöstöön kuin palvelujen jatkuvaan kehittämiseen osallistuviin kansalaisiin. Vain aktiivisesti osallistava julkinen sektori kykenee vastaamaan ihmisten tarpeisiin sekä kohtaamaan heidät arjessa.

Asiakaslähtöisiä ja ekosysteemiajatteluun soveltuvia palveluja voidaan toteuttaa vasta silloin, kun niitä kehittävät tiimit ovat itsessään ketteriä, kuuntelevia ja valmiita nopeisiin kokeiluihin. Kerätystä tiedosta ei ole hyötyä, ellei organisaatio ole kykenevä toimimaan datan parhaaksi osoittamalla tavalla.

Pidemmällä aikavälillä demokratian lisääntymiseen tähtäävät uudistukset tarjoavat oikean lähtökohdan erilaisten hankkeiden läpivientiin monimutkaisessa ja jatkuvasti muuttuvassa yhteiskunnassa. Tietotaidon jakamisesta seuraava parempi vuorovaikutus ja avoimuus mahdollistavat sekä virkamiesten ja poliitikkojen yhteistyön kehittämisen että hankkeiden jatkuvuuden myös hallituskausien vaihtuessa.

Uudistuminen ei ole tärkeää ainoastaan siksi, että se varmistaa julkishallintomme aseman ja toimivuuden. Uudistuminen on tärkeää siksi, että sen kautta elämänlaatumme paranee.

Uudistuminen on yhteinen matka

Tahdotko johtaa organisaatiosi onnistuneeseen uudistumiseen? Haluatko lisää tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä? Kaipaatko käytännön neuvoja palvelukehitykseen ja digitalisaatioon? Silloin tämä blogisarja on juuri sinulle – seuraavassa kirjoituksessa käsittelemme tarkemmin kulttuurin muutosta, jatkossa muun muassa datakyvykkyyttä, moniosaajatiimejä, ketterää kehitystä, ihmiskeskeisiä palveluja, ketteriä hankintoja, ekosysteemejä sekä tulevaisuusajattelua ja joustavaa strategiaa.

Tehdään yhdessä Suomesta tulevaisuudenkestävä!

Katja Metsola, Julkishallinnon ja terveydenhuollon liiketoiminnan johtaja

Anna-Mari Fagerström, Organisaatioiden ja johtamisen kehittämisen coach & muutoksentekijä

Jori Mäkkeli, Organisaatioiden,kulttuurin ja johtamisen kehittämisen coach

Kirjoittajat työskentelevät Futuricella auttaen asiakkaitamme rakentamaan maailman parasta julkishallintoa.

Malliesimerkin tarjoaa Verohallinnon rohkea tie kohti ketteryyttä ja kokeilukulttuuria. Uudistumisesta vastaava Verohallinnon heimopäällikkö Sanni Luoto kertoo yhdessä Futuricen asiantuntijoiden kanssa lisää siitä, kuinka onnistumisiin päästiin käytännössä ja analyytiikkatoiminnosta aloittaen.


Tavoite maailman parhaasta julkishallinnosta ja ihmislähtöisistä palveluista toteutuu yhdessä tekemällä. Lue lisää lähestymistavastamme ja asiakastöistämme julkishallinnon parissa täältä.

Related Blog Posts

Related Services and Topics

  • About
  • Services
  • Case Studies
  • Blog
  • Contact
  • Join us

Contact

© 2021 Futurice. All Rights Reserved | Privacy policy | Impressum

Futurice logo

Future. Co-created.