fb-pixel
Back to Blog

Agil och hållbar: Den vinnande formeln för företagstillväxt och motståndskraft år 2023

På dagens marknad är det viktigare än någonsin att hålla sig i framkant. Världen blir alltmer sammanflätad och digitalt driven, vilket innebär att det är ännu viktigare för företag att vara konkurrenskraftiga och möta de föränderliga behoven hos sina kunder och samarbetspartners.

Så, vad kan man göra?

För att överleva i dagens affärsvärld är det avgörande att organisationer antar en kund- och resultatfokuserad, digitalt först, agil och hållbar strategi för sina kärn- och affärsmodeller. De goda nyheterna är att det inte är så svårt eller dyrt som det kan verka vid första intrycket. Det är genom att anta denna strategi som organisationer kommer att nå dit.

Låt oss bryta ner begreppet för att utforska varför det är så.

Varför resultatfokuserad?

En resultatfokuserad strategi innebär att organisationer är fokuserade på att leverera värde till sina kunder - snarare än att bara leverera tjänster, funktioner eller produkter snabbt. Genom att prioritera kundernas resultat, kan organisationer bättre förstå behoven och önskemålen hos sina kunder och utforma lösningar som uppfyller dessa behov på det mest effektiva och bästa sättet. Affärsresultat och kundfokus är helt sammanlänkade och innebär en förändring i perspektiv, från tid till marknad till tid till värde.

I vårt nyligen genomförda webinar om fördelarna med kundfokus, gjorde vår Design Lead Arvid Åström och jag en djupdykning i detta. Här är ett kort klipp där vi lyfter fram den vanliga fallgropen, att tänka på affärsresultat som något enbart externt, som till exempel att sälja mer av en produkt eller tjänst. Vi diskuterar också hur en fokusering på det faktiska kundbehovet och att zooma in på problemet du försöker lösa är vad som ger de bästa och mest effektiva affärsresultaten.

Hur görs det i praktiken?

En digitalt fokuserad strategi är nyckeln. Detta innebär inte bara att omfamna teknik och data som en viktig drivkraft för era operationer - automatisera processer, förbättra beslutsfattandet, dataanalys och utveckla nya digitala produkter och tjänster som uppfyller kundbehoven. Och det innebär absolut inte att gå digitalt bara för sakens skull. Målet bör vara att möjliggöra en agil miljö där företagsstrategier och kulturen främjar innovation, vilket resulterar i en samarbetsyta där man utforskar och opererar med olika teknologier och verktyg för att utveckla digitala lösningar som verkligen ger värde till era kunder.

Agila organisationer kan snabbare anpassa sig till ständigt föränderliga marknadsförhållanden och kundbehov och kontinuerligt förbättra sin verksamhetsstyrning med datadrivna insikter - improvisera, anpassa, övervinna.

Vad är den optimala punkten?

Att vara operationellt effektiv. Att effektivt använda dina resurser och få mer ut av dina investeringar går hand i hand med en framgångsrik digital transformation och agilitet. Båda påverkar direkt din organisations förmåga att stå emot och återhämta sig från störningar och utmaningar vilket påverkar hållbarheten hos din organisation. Hållbar utveckling är ryggraden för motståndskraft och tillväxt.

Den här våren kommer vi att släppa en insiktsfull och inspirerande bok om hur organisationer kan dra nytta av hållbarhet som affärsstrategi för att driva värdeskapande, med insikter från experter inom olika branscher och hela värdekedjan. Håll utkik efter den, och under tiden, kontakta oss och för att lära dig mer om hur din organisation kan skapa framgångsrika ramverk för hållbar utveckling för en motståndskraftig framtid, oavsett vilken marknad.

Author

  • Portrait of Andreas Lindqvist
    Andreas Lindqvist
    Business Director, Futurice