fb-pixel
Back to Blog

Flytta fokus från tid-till-marknaden till tid-till-värde och varför det är viktigt

För att uppnå de bästa resultaten är det viktigt att fokusera på att generera kundvärde så snabbt som möjligt. Förutom att skapa produkter som bättre tillfredsställer kundbehovet, hjälper ett värdeorienterat synsätt också organisationer att spara tid och pengar, samt gör dem mer effektiva och motståndskraftiga i en alltmer osäker framtid.

Tid till värde - varför är det viktigt?

Fördelarna med att effektivt få en produkt att går från koncept till att lanseras på marknaden är uppenbara, och tid till marknaden (TTM) ses ofta av företag som en viktig måttstock att optimera. Men det är långt ifrån allt som krävs för att lyckas - att få en produkt till marknaden snabbt är avgörande, men värdet som produkten erbjuder kunderna är det som verkligen spelar roll för att lyckas. Det gör tid till värde (TTV) till ett viktigare mått att fokusera på, eftersom det leder organisationer att skapa något som löser deras kunders problem, snarare än att lansera produkter för sakens skull.

Den största fördelen med att se projekt genom ett värdeperspektiv är en ökad effektivitet. Att fokusera på att lösa rätt problem och involvera rätt människor (både kunder och interna intressenter) i en iterativ process där värde identifieras och skapas från början, kan spara betydande mycket tid, pengar och resurser. Det leder också till bättre resultat. Att ha en verksamhet som arbetar isolerat inom teamen och saknar den övergripande bilden av vad värde betyder för kunderna kan blockera framsteg. Det är vanligt förekommande när en organisatorisk kultur fokuserar på lösningar och plattformar, istället för att älska själva problemet. Att ändra detta synsätt och ta bort organisatoriska silos är två sätt att förbättra TTV. Att byta fokus från TTM till TTV, kan ses som ett skifte av synsätt, från validerat koncept - där man enbart skapar något som fungerar - till validerat värde.

Tid till värde bidrar till effektivitet; effektivitet leder till motståndskraft

Det är inte alltid så enkelt för organisationer att själva skifta mot ett starkare värdefokus. När vi arbetar med företag som vill uppnå den snabbaste möjliga TTV på ett holistiskt sätt, betonar vi vikten av att effektivt prioritera och kommunicera varför det är viktigt av att skapa värde, och vikten av att involvera nyckelintressenter genom hela processen. Att prioritera uppgifter som effektivt skapar värde gör det möjligt för oss att nå fördelaktiga resultat snabbare. Du kan göra detta genom att dela upp ett projekt i mindre delar och börja med områden där du kan göra störst inverkan med minst ansträngning.

Att få de viktigaste interna experterna och beslutsfattarna ombord från ett tidigt skede av projekt kommer att förbättra effektiviteten senare. När deras bidrag sedan behövs är de redan förberedda och entusiastiska över att få vara en del av ett projekt. Att involvera dem tidigt skapar också en lagkänsla, vilket får alla på samma sida och möjliggör för ett bra samarbete. Det hjälper också till att bryta ner silos som annars kan blockera framsteg i projektet.

Hur kan effektivitet leda till en förbättrad motståndskraft?

Effektivitet är värdefullt eftersom det frigör tid, pengar och andra resurser för organisationer att fokusera på de behov som uppkommer längs vägen. Detta gör att företag har större sannolikhet att övervinna vad framtiden än må hålla. Om en organisation är i stånd att svara på marknadsförändringar genom att snabbt växla till andra lösningar och fortfarande fokuserar på värdeskapande, kommer dem att vara i en bättre position för att hantera osäkerhet. Detta gör det viktigare än någonsin för företag att veta var de ska fokusera sina resurser för maximalt värde - och om budgeten för ett projekt är begränsad, understryker det bara behovet av att använda investeringen effektivt.

Så hur kan du börja arbeta mot snabbare tid till värde? Det är avgörande att identifiera var du kan skapa värde för dina kunder och fokusera på att göra det från början. En fråga som hjälper till att identifiera så rätt saker prioriteras i ett projekt, samt skapar meningsfullt värde så snabbt som möjligt är: "Vad är det minsta vi kan göra för att skapa värde för kunden?" Denna filosofi hjälper dig att skydda din organisations investering från början genom att leverera snabbare resultat.

Istället för att gå igenom hela processen med att få en produkt från koncept till marknad med tanken att du inte kan släppa något tills det är färdigt, försök att identifiera var du kan skapa värde omedelbart i ett mindre steg. Ett exempel är en befintlig produkt som behöver uppdateras. Titta på hur du kan implementera projektet steg för steg, och göra det största avtrycket på resultaten vid varje steg, men med minsta möjliga ansträngning. Att dela upp projekt i mindre block på det sättet gör det också mer bekvämt för dina intressenter att gå med, eftersom det gör att storleken på projektet känns mindre skrämmande.

När vi skapar nya produkter, berättar vi för våra klienter att de bör släppa något så snart som möjligt och börja testa, så att de kan bygga värde snabbare genom en iterativ och kundfokuserad process. På Futurice pratar vi mycket om att sträva efter “minimal lovable product” (MLP) snarare än det klassiska minimal viable product (MVP). Detta koncept är nära kopplat till värdeskapande - vi fokuserar på att producera så lite som möjligt på kort tid, men som genererar värde, istället för att bygga en helt fungerande prototyp. Det kan låta trevligt och mysigt, men MLP är också ett välfungerande koncept - MLP innebär att bevisa att produkten är älskvärd innan man lägger för mycket tid och resurser, genom att kontinuerligt mäta dess resultat mot noga övervägda och tydligt definierade mått.

Ur arkiven: Stödja Finavia för att leverera snabbare kundvärde

I ett projekt 2017 fick vi i uppdrag att hjälpa Finavia att rusta sig för den snabbt ökande efterfrågan på flygresor, samtidigt som dom ville behålla sitt rykte som en av världens mest innovativa och kundfokuserade flygplatsoperatörer. Målet var att göra detta genom att erbjuda passagerarna den information och de tjänster de behövde, uppdaterade i realtid, genom alla digitala kanaler för en stressfri reseupplevelse. Genom en kombination av Helsingfors flygplats app, reservation av parkering online, informationsskärmar på flygplatsen och Finavias webbplats, kunde vi skapa en mycket personlig och sömlös kundupplevelse i alla kanaler.

Vi utvecklade också en robust och skalbar systemtjänst för att stödja dessa digitala kanaler, vilket hjälpte Finavia att uppnå accelererad tid till marknad för tjänst- och funktionstillägg. Vi arbetade i snabba iterativa cykler med fokus på värde, där vi genomförde användarundersökningar, kartlade användarupplevelsen och idegenerering med viktiga intressenter. Detta hjälpte Finavia att förstå sina användares behov på djupet för att leverera en lösning som tillfredsställer dem på ett lämpligt sätt. Processen gjorde det möjligt för oss att skapa värde snabbt, och att löpande bygga in värde i lösningen genom flera iterationer, istället för att släpa en lösning när allt var "perfekt".

Resultatet gav Finavia en konkurrensfördel, med en smidig kundupplevelse som hjälper organisationen att förbättra sin prestanda i form av sidvisningar, registrerade användare och intäkter. Webbplatsens användarupplevelse vann också flera priser. Vår sätt att arbeta genererade inte bara snabba värden, utan den färdiga produkten erbjöd också ett holistiskt värde för användarna och lämnade Finavia väl förberedda för framtida utveckling inom sin bransch.

Vill du lära dig mer om hur en samarbetande metod för problemlösning kan spara din organisation tid och resurser för snabba, värdefulla resultat? Att arbeta med Futurice i ett holistiskt, strategiskt partnerskap kan förbättra din avkastning och generera snabbare värde för dina kunder. Kontakta oss för att få reda på mer eller titta på vårt senaste webbinarium, Transformativa digitala lösningar för påverkande kundcentrerade resultat, på efterfrågan här.

Author

  • Portrait of Sylvia Rence
    Sylvia Rence
    Marketing Lead, Sweden