fb-pixel
Back to Blog

Att driva innovation och motståndskraft i den digitala tidsåldern

Att vara konkurrenskraftig i en allt mer digital värld är en nödvändighet för alla företag. Den digitala affärsmiljön förändras snabbt och ständigt, och hur väl företaget är rustat för detta kallas digital mognad. Det handlar inte om att sträva efter ett fast mål, utan är snarare en ständig process av anpassning - och den processen är digital transformation.

Digital transformation skapar kundvärde och bygger effektivitet

Digital transformation kan ta många olika former; varje organisation har sina unika utmaningar, prioriteringar, värden och resurser. Som med vilken mognadsprocess som helst är det sällan linjärt och aldrig enkelt. Varje organisation behöver definiera vad digital mognad betyder för dem, baserat på deras strategiska mål och vad som blockerar deras måluppfyllelse. Med det sagt, några av det typiska kännetecken för digital mognad inkluderar att ha en tydlig och sammanhängande digital strategi, vanor att samarbeta tvärfunktionellt, långsiktig vision och en kultur som gynnar experimentellt arbete mot innovation.

Den största fördelen med att genomgå en digital transformation är motståndskraft mot förändring och osäkerhet. Digital transformation kan hjälpa organisationer att rusta sig för framtiden på flera sätt:

 • ökad effektivitet
 • tillvarata av innovation
 • utveckla närmare relationer med kunder
 • en data strategi som förbättrar värdeskapande genom att vara kulturellt och strukturellt förberedda att anta digitala teknologier som kan hjälpa organisationen att trivas när framtiden utvecklas
 • sparande av resurser genom automatisering av manuellt arbete
 • skapande av värde genom att utnyttja data som kan hjälpa företaget att bättre förstå sina processer, värdekedjor, kunder och konkurrenter

Förutom datadrivna insikter, ett annat viktigt element för att skapa verkligt värde genom digital transformation är möjligheten att samarbeta i ekosystem.

De senaste årens utveckling mot en ny paradigm för innovation, genom samarbete mellan olika företag och branscher, kan leda till nya affärsmodeller byggda på digitala plattformar. Denna metod gör det möjligt för företag att skapa synergiskt värde utöver deras egna interna förmågor genom att bryta ner storskaliga silos och tillåta data och innovation att flöda mellan företag och till och med branscher. Detta ger fördelar för alla parter genom att skapa mycket större effektivitet och kundvärde.

Besluten som idag fattas kring digitala ekosystem kommer att lägga grunden för att organisationer ska kunna växa och utöka sina värdekedjor i framtiden. Eftersom data är centralt för de insikter som driver denna rörelse, är förmågan att samla in, sortera, tolka och utnyttja den effektivt, avgörande för värdeskapande.

Hur kan företag mäta sin digitala mognad och varför ska de göra det?

För en organisation som försöker mogna digitalt är en viktig startpunkt att identifiera sin nuvarande mognadsnivå. Eftersom alla företag fungerar olika, så finns det inte en enda väg för digital transformation och det finns heller ingen konsekvent prestanda att jämföra med. Så hur kan vi känna igen digital mognad när vi ser den, och är det ens möjligt att mäta eller kvantifiera?

Ta till exempel det arbete vi har gjort med PHHYKY. När ett företag har identifierat sin nuvarande mognadsnivå kommer de att ha en betydligt bättre syn på vad som behöver göras för att nå nästa milstolpe. Istället för att använda en metod för att få en snabb bild av nuvarande situation och sedan acceptera eller glömma den, bör organisationer regelbundet stämma av nuläget och identifiera sin mognadsnivå för att sedan använda den informationen och planera för nästa steg. Hos PHHYKY prioriterade vi avdelningar med nära kundkontakt och deras processer. Att digitalisera dessa avdelningar skapade mest värde för organisationen och vi uppnådde mätbara förbättringar av deras digitala mognad. Resultatet baserades på en matris som bestod av både kvantitativ och kvalitativ data, från intressent-intervjuer, synlighet, användande av digitala verktyg och fördelar för kunder, vilket gav en kvantifierbar ökning av PHHYKY:s digitala mognadsnivå med 20,6%.

Många gånger tror den högsta ledningen i organisationer att de enkelt kan köpa in ny teknik, implementera den snabbt och omedelbart börja dra nytta av den - vilket oftast inte fungerar. Det finns många faktorer som bidrar till att 70% av digitala transformationer misslyckas. Vad gör företagen fel?

Först och främst - inställning och kultur. Långsiktigt, resultatfokuserat tänkande och en kultur som tillåter ett experimentellt arbetssätt, där misslyckanden ses som lärdomar, är det första steget mot en lyckad digital transformation. För det andra - satsa allt på teknik. I bred bemärkelse, ju nyare och mer avancerade verktygen är, desto bättre resultat kan man förvänta sig. Men det är inte enbart tekniken i sig som ligger till grund för misslyckade digitala transformationer. Att ha digitalt som standard skapar störande effekter för företag, vilket kräver att de gör betydande förändringar i deras organisatoriska struktur - från policies och processer till rutiner och ibland en total översyn av deras affärsmodell samt förändringar i hur de rekryterar, behåller and utbildar ny talang. Det är mycket förändring att hantera.

Det finns också interna faktorer som kan hålla en organisation tillbaka från att mogna digitalt, vissa är lättare att övervinna än andra. Till exempel, om ett företag har viljan att utveckla sina digitala innovationsförmåga och ett tydligt koncept för att göra detta, kan de ändå fastna om det saknar budget, intern expertis, strategier eller verktyg. Å andra sidan är ett företag i den positionen mer troligt närmare digital mognad, än organisationer som inte är beredda på att anpassa sin kultur och inställning för att stödja innovation.

Att genomföra en digital transformation kan kännas skrämmande, men så länge viljan finns, finns det alltid ett nästa steg att ta. När vi arbetar med våra klienter för att utveckla deras digitala kapacitet börjar vi med att identifiera två nyckelfaktorer, deras största hinder och var de snabbt kan skapa mervärde för sina kunder. Det hjälper dem att ta ett steg tillbaka och se helheten, istället för att fokusera på detaljer, vilket ger en bättre bild av vad som kommer härnäst. Oavsett om det handlar om att utveckla en ny produkt, tjänst, affärsmodell eller genomföra fler användartester.

En bra sak att börja med, är att identifiera målet med den digitala transformationen - vad är det organisationen hoppas uppnå - och kartlägga vad som behövs för att nå dit. Vetskapen av att dessa förändringar är långsiktiga, och att närma sig utvecklingsprocessen med ett agilt arbetssätt gör det hela mer konkret och uppnåeligt. Det är också viktigt att involvera alla intressenter, från utvecklare och produktteam, till sälj och affärsenheter. Detta för att undvika isolering mellan teamen, eftersom digital transformation både omfattar och påverkar hela organisationen.

Vill du veta mer? Om du undrar hur du ska komma igång med din digitala transformationsprocess eller vill diskutera digital mognad med våra experter, tveka inte att kontakta oss.

Author

 • Portrait of Andreas Lindqvist
  Andreas Lindqvist
  Business Director, Futurice