fb-pixel
Back to Blog

10 fördelar med en hållbar företags transformation - och riskerna med att inte agera

Det kan vara frestande att anta att de flesta företag och branscher idag tar hänsyn till hållbarhet på ett eller annat sätt. Men tyvärr verkar detta inte vara fallet, särskilt om vi talar om en äkta transformation med hållbarhet som kärna i affärsmodellen.

Hållbarhet som affärsstyrning

Den linjära, industriella paradigmen är långsam men säkert på väg att försvinna. Den har tjänat mänskligheten väl under 1900-talet, men behöver helt klart ersättas.

Varför är denna transformation också av affärsintresse? Förutom det mest uppenbara faktumet, att ditt företag kanske inte är redo för den svåra uppgiften att vända den biologiska mångfalden och mildra klimatförändringarna, finns det flera andra risker med en "business as usual" attityd.

Här är en påminnelse om varför detta arbete inte bara handlar om att bevara vår vackra planet - det är också affärsnytta. Inaktivitet är faktiskt förknippad med stor risk.

1. Kundlojalitet

Om företagsledare inte överväger hållbarhet som en genomförbar affärsmodell, är risken att de i hög grad underskattar sina kunders drivkraft för en bättre framtid. Oavsett om målgruppen är B2C eller B2B (eller B2B2C) konkurrerar du på en marknad där greenwashing och ohållbara varumärken inte bara är ogillade, utan rigoröst utmanade och till slut överges.

Det är viktigt att förstå att efterfrågan på hållbara produkter och tjänster kommer att växa snabbt i korrelation med att vi inser konsekvenserna av en ohållbar utveckling. Med en ökande effekt från klimatförändringarna kommer fler människor att söka efter företag och varumärken som erbjuder konkreta lösningar

säger Rebecka Carlsson, svensk hållbarhets förespråkare och författare till transformationsbibeln Exponential Climate Solutions.

2. Samarbetande värdekedjor

Industriella värdekedjor är inte vad de brukade vara - passiva producenter som tar på sig alla affärsförslag så länge det betalar räkningarna. Den industriella framtiden skapas genom ett samarbetande ekosystem där cirkularitet och delning av data i allt högre grad är inbäddade i affärsmodellen för alla aktörer.

Den tidigare praxisen att skifta ansvar till en avlägsen Scope 3 är otillräcklig i en värld där transparens och ansvarsskyldighet råder. Om du inte överger ohållbara leverantörer (eller samarbetar för att förbättra situationen) kommer någon annan att överge dig. Det är dags att tänka i ekosystem.

3. Effektiva resurser

Hållbarhet handlar i grunden om att använda våra tillgängliga resurser på ett mer smart och effektivt sätt. Genom att använda färre kemikalier och råvaror minskar vi miljöpåverkan och avfallsmängderna. Bättre arbetsförhållanden innebär högre kompetensbevarande, och begränsad utgift på ytliga förmåner kan ge en mer ekonomiskt hållbar vinstmarginal.

Rebecka Carlsson håller med:

Världen förändras vilket innebär både att marknadskraven förändras och att vi har en helt annan utmaning när det gäller tillgång till råvaror och energi. Förmågan att skapa mer värde med färre resurser kommer att göra företag framgångsrika och motståndskraftiga i tiden som kommer.

4. Digital hållbarhet

Industriella processer och produktion av råvaror står för den dominerande källan till växthusgasutsläpp. En digital transformation, med alla dess löften från nya teknologier, kan verka som ett bekvämt botemedel mot ohållbara metoder. Men det finns mycket hänsyn att ta när det gäller digitalisering också.

Teknikplattformar, datacenter, blockchain-teknologier och AI-modeller är alla intensiva energikonsumenter. Att bryta sig loss från äldre system kan tillåta vilket företag som helst att hantera hållbarhet på ett verkligt djup och en digital nivå.

5. Regulatorisk överensstämmelse

“Business as usual” har gjorts möjligt inom det regelverk vi har byggt under industritiden. Medan många aktivister känner att “gröna lagar” fungerar långsammare än vad världen skulle behöva, vänder tidvatten verkligen under det kommande decenniet. Hållbarhetsregler kommer utan tvekan att skärpa greppet om företagspraxis på global nivå. Ohållbara varumärken kommer inte att vinna upphandlingar och avtal.

EU:s taxonomi kommer att sätta mycket press på transparens och hållbarhetsrapportering, och vi kommer snart att se införandet av ett digitalt produkt spår för produkter, som innehåller all hållbarhetsdata från produktion och distribution. För att skapa en cirkulär ekonomi är spårbarhet och transparens nyckelfaktorer, inte bara för råvaror, utan också när det gäller social hållbarhet. Företagens fotavtryck kan inte längre vara osynliga för kunder, revisorer och investerare.

säger Rebecka Carlsson.

6. Potentialen för AI

Det finns oändliga möjligheter att göra affärsprocesser mer automatiserade och resurseffektiva. Maskininlärning, stora datamängder och allt kraftfullare artificiella intelligens modeller kommer att möjliggöra ett mer intelligent och data-centrerad tillvägagångssätt när det gäller allt från administration till marknadsföring, personalresurser och hållbarhetsrapportering. De digitala och hållbara transformationerna är nära sammanlänkade.

7. Attrahera kapital

Kapitalflödet förskjuts. Investerare kommer inte längre vara benägna att investera i branscher och innovationer som inte tar hänsyn till hållbarhet eller cirkularitet. Denna förändring kommer både från intressenter och en ökad entusiasm för verklig påverkan, men till stor del också från det faktum att det finns betydande risker med ohållbara metoder. Inte bara ur ett marknadsperspektiv, utan också när det gäller tillgångar som fastigheter, produktionsanläggningar och arbetsmiljö. Strandade tillgångar är inte bara relaterade till fossila bränslen.

Finanssektorn har varit sena in i spelet, men mycket händer för närvarande. Många investeringsbolag och fonder ansluter sig till Science Based Targets för en 1,5 graders bana. "Takten kommer säkert att öka snabbt".

säger Rebecka Carlsson.

8. Behåll talang

Kulturella förändringar kommer inte alltid från C-nivå eller styrelserummen. Rör sig unga talanger mot ditt varumärke och längtar efter att arbeta för ditt företag? Om det här är en utmaning kan det finnas missade möjligheter i görandet. Att definiera ett starkt syfte, ett "varför" om du så vill, kan förändra allt från strategiska beslut till tankesätt och företagskultur. Anställda borde vara de starkaste naturliga ambassadörerna för ditt varumärke. Om inte, kan något vara fel.

Genom att främja en kultur av innovation, samarbete och försök och fel, kan vi ge anställda möjlighet att iterera och experimentera mer för att skapa bättre lösningar. Och deras drivkraft kommer från en känsla av syfte och motivation.

9. Marknadsföringsmöjligheter

Marknaden är allergisk mot greenwashing. Men att kommunicera hållbara metoder kan fortfarande vara ett kostnadseffektivt sätt att bygga förtroende och varumärkeslojalitet. Ingen är perfekt, men varje steg i rätt riktning borde räknas. Sara Davidson, Global Marketing and Communication Manager på Klarna, utvecklade denna balans mellan greenwashing och greenhushing under Futurices event Sustainable Futures.

Varje företag borde prata om sin hållbarhetsresa och var de är. Jag är rädd att många företag går miste om resan för att de inte ser fördelarna med marknadsföring och kommunikation i relation till hållbarhetsarbetet. Och du behöver inte göra allt, du kan vara en expert på ditt område och samarbeta med experter inom andra delar av värdekedjan. Dessa samarbeten är nyckeln till framgång, att bryta silorna.

10. Cirkulära fördelar

Övergången från en linjär till en cirkulär ekonomi är ingen quick fix. Cirkularitet behöver vara inbyggt i allt från design till produktion och avfallshantering. Är produkten gjord för återanvändning, återvinning eller renovering? Kan den monteras ihop igen? I många fall kan ett företags avfall vara en annan företags tillgång. Genom samarbete med andra kan industriell symbios vara en fördelaktig praxis för alla inblandade.

Med ett cirkulärt tankesätt uppstår nya design utmaningar. Elektrifiering, produkter som tjänster, affärsmodeller och delnings plattformar skapar ofta en efterfrågan på helt nya kompetenser. Omfamna den utmaningen. Resan har bara börjat.

Vill du diskutera hur ditt företag kan utnyttja kraften i hållbarhet som en verklig affärspåverkan? Kontakta oss och ta ditt företag till nästa steg på resan mot hållbar, robust tillväxt.

Author

  • Portrait of Christian Von Essen
    Christian Von Essen
    Journalist, author and podcaster at Heja Framtiden