fb-pixel
Back to Blog

Osäkerhet i näringslivet - hur man hanterar en volatil marknad

Växande globala hot såsom krig, lågkonjunktur och pandemier betyder att världen är alltmer osäker, utan att veta när och var katastrofen kan slå till. För att rusta sig och navigera i denna instabila situation måste företag och organisationer ta reda på hur de kan hantera osäkerhet genom att utveckla nya sätt att tänka och arbeta. Digital transformation kan spela en avgörande roll för att hjälpa dem att göra detta. Läs vidare.

Vad betyder osäkerhet för verkligheten?

Enligt Loch, DeMeyer och Pich finns det inga säkra tillflyktsorter längre. Osäkerheten är genomträngande och uppstår från en mängd faktorer: bristen på förtroende för finansiella institutioner, lågkonjunkturens globala karaktär, sammankopplingen av marknader, geografier och företag, uppkomsten av nya industrier och plötsliga svängningar i efterfrågan. Extremt oförutsägbara händelser som har en stor inverkan på omvärlden kan destabilisera vilken existerande balans som helst på ett par dagar.

Förutom politisk, ekonomisk och social instabilitet är även banbrytande teknologier en viktig drivkraft för osäkerhet. Den digital utvecklingen och dess effekter på omvärlden började redan på 1950-talet, men förändringarna som det för med sig verkar bli exponentiellt större och snabbare för varje år som går. Och effekterna går ut över vår externa miljö också. Digital Disruption of Industry Consortium menar att den senaste utvecklingen inom artificiell intelligens kommer att ha en djup påverkan på våra värderingar och existens som ras.

Det är inte bara digital utveckling som orsakar marknadsstörningar; nya leveranskedjor, affärsmodeller och produktionsmetoder kan också sätta en organisation i en position där den behöver anpassa sig om den ska överleva. Oavsett hotens natur kommer ett företag som ligger efter digital att finna det omöjligt att behålla sin marknadsposition i detta snabba föränderliga ekosystemet. Att anta en effektiv strategi för att säkra framtiden möjliggör för organisationer att snabbt ompröva sina modeller, skapa en hållbar service och anpassa den tekniska arkitekturen efter behov.

Att bli motståndskraftig för osäkerhet kräver en innovativ approach

För att hålla sig flytande i en instabil marknad behöver organisationer bygga motståndskraft med innovativa arbetssätt. Detta kan innebära att använda metoder som innebär att förutspå framtiden, vilket möjliggör en anpassning av framtida lösningar eller att strategiskt planera för olika framtida scenarier. Det innebär också att möjliggöra digital transformation inom organisationen, att bygga bättre modeller med hjälp av data och att vara redo att anta nya fördelaktiga digitala teknologier. De digitala har blivit ryggraden inom handel, med organisationer som förlitar sig på externa verktyg samt utvecklar sina egna. Därför är en digital strategi inte bara en nödvändighet, utan också ofta en bidragande faktor till framgång i form av digitala försäljningar, tjänster och andra möjligheter.

Osäkerheter kan ofta på något sätt hanteras genom digitala medel. Att genomgå en digital transformation kommer göra att din organisation blir mer rustad med de förmågor som behövs och ge en intern styrka som du kan förlita dig på, och anropa extern expertis när det behövs för att genomföra snabba förändringar. Det är viktigt att arbeta på ett agilt och flexibelt sätt, istället för att fastställa specifika riktningar, leverantörer, teknologier eller modeller som till slut kommer hindra din förmåga att reagera när förändring uppstår.

Ett företag kan stå inför många hinder för digital transformation, från praktiska frågor som brist på tid, pengar, resurser eller expertis, till att ha en organisationsstruktur, kultur eller strategi som inte främjar digitalisering. Att övervinna dessa hinder är avgörande för att hantera osäkerhet i näringslivet - men hur går vi tillväga?

Många av problemen kan hanteras genom att förbättra den operativa effektiviteten, vilket frigör resurser som kan omfördelas för genomförandet av nya strategier. Digital transformation är inget som händer av sig själv - det kräver en övergripande kulturell förändring och en ny syn på saker, och det kostar också mycket pengar. För att det ska fungera måste alla i organisationen vara med på tåget. Det kan vara svårt att sälja in det till en början eftersom människor ofta är motsträviga mot förändring.

Hur kan din verksamhet hantera osäkerhet?

Vi har lagt ner mycket kraft och tid på att undersöka proaktiva strategier för att hantera osäkerhet och använder vår expertis för att hjälpa företag att förse sig själva med verktygen de behöver för att lösa framtida problem på ett självständigt sätt.

I vissa fall kan det vara så enkelt som att utbilda personal och se till att interna avdelningar och processer är i linje med företagets tankar, samtidigt som man formar om det tidigare digitala spåret och ser till att det inte finns några beroenden som kommer att bromsa processen. För andra hjälper vi till i en mer integrerad roll, genom att ge organisationer helhets stöd på ett operativt sätt och närvara om en viktig partner när själva förändringen sker.

Om du vill diskutera hur vi kan stödja din organisation i att övervinna hinder för digital transformation och börja rusta din organisation mot en volatil framtid, tveka inte att höra av dig.

Author

  • Portrait of Andreas Lindqvist
    Andreas Lindqvist
    Business Director, Futurice