Futurice logo

VR Ohjuksen ajurina data ja design

Innovation & Design

Lähde yhteiselle matkalle kohti sujuvampaa lähijunaliikennettä. Tässä blogissa kerromme, kuinka data- ja design-osaamisemme auttoivat toteuttamaan VR:n Ohjus-tilannekuvajärjestelmän sekä tarjoamaan yhä parempia matkustajakokemuksia toiminnallisuuksia kehittämällä.

Aino Kuru

Lead Service Designer

Jari Hast

Data Engineer, Backend Developer

Ruuhka-aikoina Helsingin rautatieasemalta lähtee keskimäärin kaksi junaa minuutissa. VR:n lähiliikenteen ohjauskeskuksen tehtävänä on ehkäistä ja ratkaista häiriöitä, jotka johtuvat esimerkiksi rautatie infraan tai henkilöstön saatavuuteen liittyvistä haasteista. Yhdessä kehittämämme Ohjus-järjestelmä auttaa VR:n ohjauskeskusta tekemään nopeammin oikeita päätöksiä – se tarjoaa reaaliaikaista tilannetietoa eri käyttäjäryhmille sekä automatisoi rutiineja ja viestintää.

Järjestelmän lukuisat ominaisuudet, kuten datan visualisointi, hälytykset ja tehtävien priorisointi, edellyttävät designin ja datan tehokasta yhteistyötä. Kokemuksensa järjestelmän kehityksestä jakavat Futuricen vanhempi palvelumuotoilija Aino Kuru ja datainsinööri Jari Hast.

Data ja design tekevät visiosta totta

"VR:n kanssa saimme hienon mahdollisuuden aloittaa yhteistyö hahmottamalla tavoiteltava tulevaisuus, muodostamalla askeleet siihen pääsemiseksi sekä jatkamalla luontevasti toteutusvaiheeseen" -Aino

Yhteinen matkamme VR:n kanssa alkoi visioprojektista, jossa moniosaajatiimimme selvitti sekä käyttäjien että liiketoiminnan tarpeita. Ymmärtääksemme, missä VR haluaa tulevaisuudessa olla ja kuinka sinne pääsee, loimme tunnistettuihin tarpeisiin perustuvan vision ja roadmapin. Vahvistettuamme ne VR:n johdon ja operatiivisen henkilöstön kanssa tarinankerrontaa hyödyntämällä, pääsimme aloittamaan järjestelmän toteutuksen.

"Tämä on ensimmäinen pitkä projekti, jossa olen saanut työskennellä palvelumuotoilijana alusta alkaen ja keskeytyksettä aina MVP:n toteutukseen ja sen jatkokehitykseen saakka. Kokemus on arvokas, sillä olen päässyt tutustumaan syvällisesti sekä itse aiheeseen että käyttäjiin ja sidosryhmiin sekä ymmärtämään heidän päivittäisen työnsä haasteita ja menestystekijöitä. Olen saanut lempinimen “junakuiskaaja”, mistä olen todella ylpeä." -Aino

Aloitimme Ohjuksen kehitystyön esittämällä käyttäjien tarpeet tarinoiden muodossa ja asettamalla ne tärkeysjärjestykseen.

"Jokainen käyttäjätarina saattaa sisältää lukuisia teknisiä ominaisuuksia ja niiden yhdistelmiä, joista on keskusteltava tiimiläisten kanssa. Ketterissä projekteissa muotoilu-, teknologia-, dataihmisten välinen vuorovaikutus on välttämätöntä. Sekä tiimin että sidosryhmien on oltava valmiita tarkastelemaan prioriteetteja uudelleen esimerkiksi silloin, kun kolmansien osapuolten taholta tulee yllättäviä viiveitä." -Aino

IMG 1265

Oikeilla raiteilla pysymisestä

"Vaikka emme ole aloittelijoita asiantuntijajärjestelmien suhteen, Ohjuksen laajuus ja monimutkaisuus yllättivät todennäköisesti jokaisen – junista ja niiden henkilöstöstä on saatavilla niin paljon yksityiskohtaista tietoa. Mainittakoon myös se, että en ole koskaan tuottanut yhtä paljon dokumentaatiota ja koodikommentteja." -Jari

Ohjuksen kaltaisissa käyttäjäkeskeisissä projekteissa eräs tärkeimmistä asioista on palaute. Jotta voidaan ymmärtää, miksi asioita tehdään sekä toiminnallisuuksien taustalla olevat tarpeet, on loppukäyttäjien ideoista keskusteltava ensin heidän kanssaan. Tämän jälkeen ideoita jalostetaan suunnittelijoiden ja kehittäjien kanssa. Näin toimimalla jokainen, myös tekniseen toteutukseen keskittyvät tiimiläiset, pääsevät osallistumaan suunnitteluun. Koska järjestelmä on monimutkainen ja laaja, on tärkeää, että käyttöliittymä välittää kaiken saatavilla olevan datan mahdollisine puutteineen niin läpinäkyvästi kuin mahdollista.

"Ymmärrettyämme ääriesimerkkien sekä niiden tilanteiden suuren määrän, joissa data ei pysty ilmaisemaan todellisuutta riittävän tarkasti, hyväksyimme periaatteen: aloita siitä, ettet tee vahinkoa. Toisin sanoen, teemme parhaamme havaitaksemme mahdolliset epäjohdonmukaisuudet ja virhetilanteet ajoissa etukäteen. Käyttöliittymän tulee ilmoittaa esimerkiksi siitä, että data on vanhentunutta tai muulla tavoin virheellistä. Varsinkin kun selvitetään, kuinka nämä tilanteet olisi mahdollista ratkaista parhaalla mahdollisella tavalla, on ensiarvoisen tärkeää, että kaikki tiimin jäsenet ja käyttäjät ovat mukana keskusteluissa." -Jari

Ohjuksen kaltaisessa dataintensiivisessä projektissa on monia tilanteita, joissa kehittäjien ja datainsinöörien henkilökohtainen kontakti käyttäjien kanssa on ratkaisevaa. Esimerkiksi monimutkaiset muuttujat, kuten työmatkaliikenteen päätöksentekosääntöjen automatisointi, edellyttävät kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Oikeiden sääntöjen muodostamiseksi on ymmärrettävä kunkin toimialan logiikka sekä käytettävissä olevan datan asettamat rajoitukset ja mahdollisuudet. Tällaisen sääntöjoukon rakentaminen vaatii läheistä yhteistyötä kehittäjän ja datainsinöörin sekä asiantuntijana toimivan käyttäjän välillä.

"Olen enemmän ihmisläheinen kuin tekninen henkilö. Olen oppinut paljon keskusteluista, joita Jari on käynyt käyttäjien kanssa. On mielenkiintoista ja tärkeää ymmärtää se, miten kollegat ajattelevat ja näkevät maailman. Tilanteissa, joissa en voinut osallistua teknisten ratkaisujen toteuttamiseen, varmistin että suhteemme käyttäjiin kehittyi ja syveni mahdollistaen jatkuvan palauteen antamisen." -Aino

Tiimi on keskittynyt tarjoamaan hyvää asiakaspalvelua projektin alusta asti – siksi palautteeseen vastaaminen on nopeaa ja esimerkiksi ominaisuuksiin liittyvät toiveet otetaan välittömästi huomioon.

"Ohjuksen käyttäjien työ on intensiivistä, ja on monia tilanteita, joissa heidän on tehtävä päätökset lähes välittömästi. Koska uusi ohjelmisto tuo aina jonkin verran kognitiivista kuormaa, ei ole mahdollista, että kaikki käyttävät uutta työkalua ainoastaan siksi, että se on käytettävissä. Yksi tapa ratkaista nämä tilanteet on pyrkiä erinomaiseen asiakaspalveluun sekä uusien ominaisuuksien toteuttamiseen niin kattavasti kuin mahdollista. Tämä on ollut hyvä tapa saada käyttäjät osallistumaan projektiin. -Jari

Ketterä kehitys perustuu aktiiviseen viestintään

vr-design-data-blog3-inline

Tyypillisesti palvelumuotoilija on se, joka sukeltaa ensimmäisenä syvälle liiketoiminta-alueeseen ja käyttäjien tarpeisiin. Palvelumuotoilija tarjoaa kehittäjille kaiken oleellisen tiedon, jonka pohjalta voidaan rakentaa tarvittava tekninen ratkaisu. Ohjus-projektissa nämä roolit ovat hieman vaihdelleet ja myös kehittäjät ovat tutkineet omia aihealueitaan yhteistyössä sidosryhmien kanssa ja selvittäneet erilaisia asiayhteyksiä. Tällöin palvelumuotoilija yhdistää uudet havainnot laajempaan kokonaiskuvaan ja mahdollisiin tavoitteisiin. Dynaaminen työskentelytapa on ollut palkitseva koko tiimille, ja sillä on ollut positiivinen vaikutus palautteen saamiseen loppukäyttäjiltä. Toimiva viestintä vahvistaa ihmissuhteita.

"Parhaita neuvoja saan, kun keskustelen alansa asiantuntijoiden kanssa. Tässä projektissa minun on pitänyt tehdä juuri siten. Olen käyttänyt kymmeniä tunteja keskusteluihin ja ongelmanratkaisuun junaliikenteen eri näkökulmista." -Jari

"Loppujen lopuksi Ohjus ei ole rakettitiedettä. Se on seurausta siitä, että huippuammattilaiset tekevät tiivistä yhteistyötä toisiaan inspiroivilla tavoilla." - Aino

Näin rakennetaan tulevaisuuskestäviä ja saumattomasti toimivia organisaatioita.

  • About
  • Services
  • Case Studies
  • Blog
  • Contact
  • Join us

Contact

© 2021 Futurice. All Rights Reserved | Legal disclaimer | Impressum

Futurice logo

Future. Co-created.