Futurice logo

Kokemuksia datavetoisesta suunnittelusta Futurice Exponentialissa

Innovation & Design

Innovatiivisuuden ja kilpailukyvyn säilyttäminen edellyttää kokeiluja ja kehitystyötä. Siksi loimme Exponential-ohjelman, jonka tavoite on tehdä Futuricesta entistä datakyvykkäämpi. Exponentialissa vähennetään niin sisäisiä kuin asiakkaidemme tietokatkoksia sekä lisätään työnteon sujuvuutta datan ja tekoälyn avulla.

Niklas Nevalainen

Data Scientist

Numan Shakil

Lead Designer

Eräs viimeisimmistä kokeiluistamme on Futucortex, kehittynyt hakukone organisaation kollektiivisen tiedon hyödyntämiseen. Se lisää työn tehokkuutta mahdollistamalla pääsyn tarvittavaan tietoon ja aiempiin projekteihin sekä auttaa löytämään organisaatiosta oikeat henkilöt. Tässä kirjoituksessa datatieteilijä Niklas Nevalainen ja johtava suunnittelija Numan Shakil jakavat kokemuksensa hankkeesta.

“Kaikki alkaa ratkaistavan ja konkreettisen ongelman määrittelystä. Muussa tapauksessa datatietelijöiden ja muotoilijoiden on mahdotonta keskittyä loppukäyttäjien kipupisteisiin, olipa kyseessä käyttökokemuksen kehittäminen, kognitiivisen kuorman vähentäminen tai merkityksellisen vuorovaikutuksen lisääminen. Ideaalitilanteessa eri kyvykkyyksien tulisi olla mukana projektissa alusta alkaen. Ongelman määrittelyn ja osallistamisen tulisi jatkua tuotteen elinkaaren ajan”, Numan sanoo.

“Tämä on ensimmäinen kerta, kun teen näin läheistä yhteistyötä muotoilijan kanssa”, Niklas jatkaa. “Otti aikansa, jotta opimme ymmärtämään toistemme roolit datatietelijänä ja muotoilijana sekä sen, miksi molemmat ovat yhtä tärkeitä tavoitteen saavuttamiseksi. Asiakkaiden ja loppukäyttäjien odotuksiin vastataan hyvällä muotoilulla, ja ratkaisun kehittäminen kumpuaa datakyvykkyydestä. Jaoimme jatkuvasti ideoita tiimin kesken, kuuntelimme toisiamme sekä kehitimme ideoita innoissamme. Kokemus on ollut hauska. Toisinaan en vain malttanut olla kokeilematta uusia konsepteja tai jakamatta ideoita tiimille. Jotkut asiat tuntuivat ensin vaikeilta, yksinkertaisilta tai merkityksettömiltä, mutta kun Numan alkoi työstää niitä, olin vakuuttunut.”

Data ja muotoilu on innovatiivinen yhdistelmä

Data auttaa luomaan tuotteelle ääriviivoja, ja muotoilu tekemään datasta loppukäyttäjille ymmärrettävämpää ja sopivampaa, mikä lisää tuotteen arvoa. “Data tarjoaa suunnittelijalle uuden kerroksen tietoa ammennettavaksi. Se auttaa tarjoamaan loppukäyttäjille enemmän ymmärrystä, merkityksellisyyttä ja asiasisältöä, jolloin tuotekokemuksesta tulee parempi. Tapa, jolla datatietelijä soveltaa tietoa verrattuna rooliini muotoilijana on uniikki. Niklaksen päätöksentekoprosessin sekä sen vaikutusten ymmärtäminen suhteessa omaan työhöni on ollut arvokasta”, Numan mainitsee.

Niklas ja Numan korostavat yhteisen kielen tärkeyttä, sillä ketterissä projekteissa onnistumisen ratkaisee hyvä vuorovaikutus. Tiimin jäsenten tulisi työskennellä tiiviisti yhdessä kohti yhteistä päämäärää. Mikä tärkeintä, utelias mieli ja avoin kulttuuri mahdollistavat sen, että datatieteilijät ja muotoilijat voivat katsoa asioita toistensa näkökulmasta sekä haastaa toisiaan. Exponentialin kaltaisessa ympäristössä nämä ovat luontainen osa kokeiluja. Koska datatietelijöiden ja muotoilijoiden yhteistyölle ei ollut olemassa ennalta määriteltyä prosessia, kehitimme sellaisen.

Jos se lisää arvoa, se kannattaa ratkaista

Futucortexissa konseptoinnin ydin oli linjata käyttäjien toiveet algoritmin kanssa. Tiimissä tehtiin tiivistä yhteistyötä hakutuloksien kehittämiseksi sekä analysoitiin käyttäjien suorittamia hakuja, mikä auttoi tunnistamaan tärkeimmät lähestymistavat:

  1. “Tiedän, mitä tahdon löytää.”
  2. “Olen vasta tutkimassa tietoa.”

Loimme keskeiset kategoriat sisältäen nimet, päivämäärät, sijainnit, asiakkaiden nimet, sisältötyypit ja -formaatit, toimialat, kyvykkyydet sekä avainsanat perustuen käyttäjien tekemiin hakuihin sekä edellä mainittuihin lähestymistapoihin. Tunnistettuamme avainkategoriat, algoritmi alkoi muodostua kumpaakin lähestymistapaa hyödyntäväksi. Lisäksi visualisoimme algoritmien toteutuksen.

futu-exponential-algo1a

futu-exponential-algo-1b

Datan ja suunnittelun yhteistyö on tuonut lisäarvoa Futucortex-kokemukseen. Opimme esimerkiksi sen, ettei tiedostonimi tarjoa itsessään riittävää kontekstia käyttäjälle. Tilanteen parantamiseksi hyödynsimme koneoppimista tallentaaksemme metadatan, kuten tagit, päivämäärät ja avainhenkilöt lukuisista datalähteistä. Näitä olivat muun muassa Google Drive, Power (Futuricen oma ERP), Planmill, Slack sekä kalenteritapaamiset. Lisäksi koneoppimista käytettiin luomaan sekä yhteenveto dokumenteista että pisteyslogiikka tärkeimmille hakusanoille. Metadata tarjoaa käyttäjille tarvittavan tiedon hakutulosten osuvuuden arvioimiseksi.

futu-exponential-card-UI

Futucortexissa muotoilu ja datatiede kietoutuivat yhteen jo hankkeen alkumetreillä – tämä mahdollisti molempien osa-alueiden sekä käyttäjiä ja käyttötapauksia koskevan tiedon hyödyntämisen tuotteen kehittämiseksi projektin koko elinkaaren ajan. “Futucortexin kaltaisessa ympäristössä työskennellessä oppii joka päivä uutta. Oppiminen seuraa siitä, että altistaa itsensä uusille työskentelytavoille, kokeiluille ja innovoinnille”, Numan lisää.

Datan ja muotoilun yhdistäminen tekee toiminnoista, ratkaisuista, palveluista ja tuotteista parempia asiakkaille, henkilöstölle ja koko liiketoiminnalle. Se auttaa luomaan saumattomana kokonaisuutena toimivia organisaatioita, joissa datasta on tullut nykyajan tarinankerrontaa ja reaaliaikaista tietovirtaa, joka auttaa ratkaisemaan ongelmia sekä ymmärtämään ja ennakoimaan käyttäytymistä. Tulevaisuus rakennetaan siellä, missä johtajuus, tuotekehitys, HR, myynti, markkinointi, tuotanto, IT ja muotoilu ovat yhtenäinen, toisiinsa kytketty kokonaisuus. Onko seuraavaksi sinun organisaatiosi vuoro?

Seuraavassa blogissamme selviää se, kuinka datan ja muotoilun yhdistäminen auttoi VR:n lähijunaliikenteen tilannetietojärjestelmän, Ohjuksen, toteutuksessa ja jatkokehityksessä.


Aiemmin aiheesta: Tulevaisuus luodaan datan ja muotoilun kohtaamisessa

  • About
  • Services
  • Case Studies
  • Blog
  • Contact
  • Join us

Contact

© 2021 Futurice. All Rights Reserved | Legal disclaimer | Impressum

Futurice logo

Future. Co-created.