Futurice logo

Lean Change Creation auttaa onnistumaan uudistuksissa ja läpiviemään muutoksia ketterästi

| Public Sector

Muutoksen aikaansaaminen voi tuntua haastavalta. Toisinaan voi olla vaikea tietää, mistä aloittaa. Päätimme hyödyntää kokemustamme auttaaksemme sinua onnistumaan. Yhdistimme parhaat muotoilun ja ketterän kehittämisen menetelmät sekä uudistamisen keskeiset työvaiheet – lopputuloksena syntyi Lean Change Creation -menetelmä, jonka kuvaamme selkokielisessä käsikirjassa. Käsikirja auttaa eteenpäin riippumatta siitä, oletko vasta suunnittelemassa uudistusta vai jo aloittanut sen.

Portrait of Anna-Mari Fagerström
Anna-Mari Fagerström

Principal Advisor Strategy & Culture

Portrait of Johanna Haapamäki
Johanna Haapamäki

Senior Consultant, Culture & Change

Portrait of Villiam Virkkunen
Villiam Virkkunen

Culture and Strategy Advisor

Lean Change Creation -käsikirja tarjoaa työkalut uudistamisen tavoitteiden kirkastamisesta kehittämiskokeiluihin ja tulevaisuuden tiekartan rakentamiseen. Se soveltuu uudistuksiin, joiden lopputulos ei ole ennalta täysin selvä ja joissa halutaan edetä yhdessä oppimalla. Uudistus voi olla pienemmän mittakaavaan kehittämistä tai kokonaisvaltaisempi muutos. Käsikirjan sisältö on jäsennelty siten, että lukijan on helppo tunnistaa tilanteensa ja soveltaa kuvattuja työkaluja tarvittavilta osin.

Muutoksen ytimessä

Käsikirja rakentuu kanvaaseista, jotka mahdollistavat uudistamisen läpiviennin, olipa kyse toimintamallien uudistamisesta, kulttuurin kehittämisestä tai muusta toiminnan muutoksesta. Ne ovat koeteltuja muotoilutyökaluja, jotka tukevat ajattelua ja luovuutta avainkysymysten kautta. Kanvaasit auttavat jäsentämään ajatuksia, priorisoimaan ideoita, vahvistamaan yhteiskehittämistä sekä yhdistämään eri lähteistä kerättyä tietoa.

Lean Change Creation -käsikirjassa läpikäydään ne työvaiheet, joilla on kokemuksemme mukaan eniten vaikutusta uudistushankkeen onnistumiseen. Nämä vaiheet eivät aina etene tietyssä järjestyksessä, vaan useimmiten on tarpeen liikkua niiden välillä luovasti eteen- ja taaksepäin.

Mihin onnistunut uudistus perustuu

Ketterä lähestymistapa uudistamiseen kannattaa ottaa käyttöön, mikäli asiakokonaisuutta tai lopputulemaa ei tunneta. Tällöin päätöksiä ei pidä tehdä etukäteen ja olettamuksiin perustuen, vaan toteuttaa hanke vaiheittain asianosaisten kanssa. Ratkaisemisen arvoinen ongelma tunnistetaan parhaiten silloin, kun työhön osallistuvat ne henkilöt, joita asia koskettaa ja joilla on asiaan liittyvää osaamista – näin toimimalla luodaan monialainen tiimi, jolla on yhteinen visio ja tavoitteet. Samalla on osattava huomioida niin asiakkaiden, henkilöstön kuin liiketoiminnan tarpeet. Jotta uudistus ottaisi tuulta alleen, on ratkaisut esitettävä innostavina konsepteina. Uudistusta tehdään askel askeleelta ja aktiivisesti yhdessä eri osapuolien kanssa, jolloin kehittämisessä keskitytään oikeisiin asioihin ja suuntaa on tarvittaessa helppo muuttaa. Kun ratkaisujen vaikuttavuus on todennettu käytännössä, niitä vakiinnutetaan ja laajennetaan organisaatiossa entisestään.

Kuinka tämä kaikki onnistuu käytännössä? Lataa Lean Change Creation -käsikirja niin tiedät.

  • About
  • Services
  • Case Studies
  • Blog
  • Contact
  • Join us

Contact

© 2021 Futurice. All Rights Reserved | Privacy policy | Impressum

Futurice logo

Future. Co-created.