Futurice logo

Huomisen yhteiskuntasopimus kirjoitetaan tänään

Public Sector

Kansalaisten oikeudet ja velvollisuudet sekä yhteiskuntarauha ja hyvinvointi nojaavat yhteiskuntasopimuksen käsitteeseen – siihen, kuinka ymmärrämme valtion toimivan parhaaksemme. Viimeiset kaksi vuosikymmentä ovat muuttaneet tätä käsitystä enemmän kuin edelliset kaksi vuosisataa yhteensä, digitalisaation vaikuttaessa yhteiskuntarakenteisiin yhä kokonaisvaltaisemmin. Nyt edessämme avautuu tulevaisuus, jollaista kukaan ei aavistanut edes vuoden 2020 vaihtuessa. Millainen on huomisen yhteiskuntasopimus? Kuinka julkinen sektori voi varmistaa asemansa?

Portrait of Kalle Tuomi
Kalle Tuomi

Creative Director

Julkinen sektori on uuden edessä. Digitalisaation myötä olemme todistaneet globalisaation, alustatalouden ja kansalaisten itseohjautuvuuden toteutuvan. Kriisit ovat nopeita ja kansainvälisiä. Tieto on valtaa, eikä se kunnioita rajoja. Alustataloudessa menestyy se, joka pystyy osaltaan vahvistamaan ekosysteemejä. Yhteiskuntasopimuksen muutos on väistämätön – valta on siirtynyt teknologiayritysten ja alustatalouden toimijoiden kautta yksityisille ihmisille. Kansalaiset tahtovat vaikuttaa sekä kysyä ja kyseenalaistaa, ja he ovatkin saaneet siihen ennennäkemättömät mahdollisuudet.

Samaan aikaan julkisen sektorin kilpailu huippuosaajista kovenee ja sen kustannuspaineet kasvavat. Kysyntä ja tarjonta kohtaavat siellä, missä vastataan odotuksiin ja koetaan merkityksellisyyttä. Siksi oletus siitä, ettei julkisen sektorin tarvitse uudistua, koska kansalaiset joutuvat joka tapauksessa käyttämään sen tarjoamia palveluja, on tullut tiensä päähän. Uudistuskyvyttömyyden seuraus olisi paitsi julkisen sektorin romahdus, myös kansalaisten passivoituminen ja epäluottamus hallintoa kohtaan.

Paras aika uudistua on nyt

Jotta julkinen sektori voi varmistaa asemansa sekä täyttää odotukset kansalaisten hyvinvoinnista, on sen vastattava niin teknologian ja globalisaation kuin arjen ja työelämän haasteisiin. Pandemia, ilmastonmuutos ja talouskriisit eivät ole hallittavissamme, mutta vaativat nopeita päätöksiä, koskettaen kaikkia ja kaikkialla. Toisaalta myöskään paikalliset asiat eivät ole enää yksittäisten virastojen sovittavissa, vaan edellyttävät jatkuvasti laaja-alaisempaa näkemystä ja yhteistyötä esimerkiksi ympäristövaikutusten ja teknologian saralla.

Maailma muuttuu nopeasti ja niin on myös julkishallinnon tehtävä. Hyvä uutinen on se, että paras tilaisuus siihen on juuri nyt. Pandemia pakotti konservatiivisimmatkin toimijat digiloikkaan. Tähän kriisiin emme voineet valmistautua, mutta voimme kääntää sen voitoksemme.

Epävarmoina aikoina tukeudutaan auktoriteetteihin, jotka tarjoavat pysyvyyttä ja turvaa. Suomalainen yhteiskunta on yhä eräs maailman parhaista, korkealle arvostettu oikeusvaltio, johon sen kansalaiset luottavat. Tässä on julkisen sektorimme paras mahdollisuus asemansa vahvistamiseen. Kehitys voi alkaa, kun perinteiset prosessit korvaa ketteryys, auktoriteetin dialogi ja virastorajat avoin tiedonjako.

Ihmiseltä ihmiselle

Asiakaskeskeiset ja kustannustehokkaat, itseohjautuvuutta tukevat palvelut sekä huippuosaajia houkuttelevat työyhteisöt toteutuvat, kun hallintomallit ja prosessit toimivat niiden edellyttämällä ketterällä tavalla. Siksi julkinen sektori tarvitsee johtajuutta, joka kannustaa kehittymiseen, verkostoitumiseen ja kansalaisten huomioimiseen. Valtion ja kansalaisten tasavertaistunut suhde on paras mahdollisuus niiden vuoropuheluun. Tässä onnistuvat ne organisaatiot, jotka uskaltavat uudistaa järjestelmien lisäksi kulttuurinsa – ne, joita ohjaa hierarkian sijaan ihmisyys.

Kehitys alkaa organisaatioiden sisältä ja ihmisten mahdollisuudesta vaikuttaa. Avainsanoja ovat sekä henkilöstön että kansalaisten osallistaminen ja tukeminen, myös palvelujen julkaisun jälkeen. Oikeat resurssit ja osaaminen palvelu- ja ohjelmistokehitykseen saadaan ketteristä hankinnoista. Silloin yksikään julkinen organisaatio ei enää ole etäinen virasto, vaan aidosti ihmistä lähellä oleva auttaja. Kun tekemisen vaikutukset konkretisoituvat, nousee myös julkishallinnon henkilöstön motivaatio paremman yhteiskunnan rakentajina. Nopeus ja tehokkuus seuraavat asennemuutosta, eivät yksin palvelujen sähköistämistä. Valmius jatkuvaan muutokseen löytyy ketterän kehittämisen ohella tulevaisuustyöstä.

Me autamme yksilöitä, yhteisöjä ja organisaatioita kehittymään ja johtamaan muutosta – menestymään ottamalla aktiivisen roolin uuden yhteiskunnan muotoilussa. Huomisen yhteiskuntasopimus syntyy dialogista, avoimuudesta ja rohkeudesta. Kutsumme sinut kirjoittamaan sitä kanssamme.

Kalle Tuomi, Creative Director

Kirjoittaja työskentelee Futuricen luovana johtajana sydämellään inhimillinen ja toimiva yhteiskunta.


Tavoite maailman parhaasta julkishallinnosta ja ihmislähtöisistä palveluista toteutuu yhdessä tekemällä. Lue lisää lähestymistavastamme ja asiakastöistämme julkishallinnon parissa täältä.

  • About
  • Services
  • Case Studies
  • Blog
  • Contact
  • Join us

Contact

© 2021 Futurice. All Rights Reserved | Privacy policy | Impressum

Futurice logo

Future. Co-created.