Futurice logo

Kokonaisvaltainen kulttuurimuutos Verohallinnon analytiikkatoiminnossa

Verohallinnon analytiikkatoiminnon ja -organisaation uudistus

Verohallinto

Uudenlaisen työskentelytavan odotettiin parantavan läpimenoaikoja ja laatua sekä lisäävän henkilöstön motivaatiota ja tyytyväisyyttä. Verohallinto piti Spotifyn Heimomallia inspiroivana ja tahtoi kokeilla vastaavaa sovellettuna.

Haaste

Saadaksemme näkyviä tuloksia heti prosessin alussa, teimme kokeiluja, joissa etukäteen valitut monialaiset tiimit hyödynsivät Lean Service Creation -menetelmiä ja ketteriä käytäntöjä työnsä organisointiin sekä mahdollistivat säännöllisen palautteen keräämisen sisäisiltä asiakkailta.

Päivittäisten toimintojen muuttaminen perinteisestä linjaorganisaatiosta yhteisöohjautuvaan heimoon on valtava ajattelutavan muutosprosessi. Tarvitsimme ulkopuolista apua lyhentämään muutoksen toteuttamiseen kuluvaa aikaa.
Markku Heikura
Johtaja, Verohallinto

Mitä teimme

Verohallinto halusi suunnitella analytiikkaorganisaationsa uudelleen sekä kehittää sen kulttuuria ja toimintatapoja asiakaskokemuksen parantamiseksi, toiminnan tehostamiseksi sekä henkilöstön sitouttamiseksi.

Ennen uudistusta analyytikot työskentelivät toiminnallisissa ryhmissä ja samanaikaisesti useissa eri projekteissa, jolloin analyytikot eivät kyenneet toteuttamaan organisaation strategisia prioriteetteja. Myöskään läpimenoajat eivät olleet ihanteellisia, sillä työskentelytavat eivät tukeneet riittävää yhteistyötä ja jatkuvaa oppimista osana asiantuntijoiden työtä. Verohallinto ja Futurice muuttivat yhdessä organisaation toimintamallin sekä työskentelytavat vastaamaan edellä mainittuihin haasteisiin. Yhteistyö jatkuu asiakastyytyväisyyden ollessa korkealla.

Yhdessä:

Kokeilujen positiiviset tulokset kannustivat skaalaamaan muutosta

 • 01

  Määritettiin visio, strategiset tavoitteet sekä liiketoiminnan mittarit organisaatiolle

 • 02

  Analytiikan pohjalta suunniteltiin heimomalli mahdollistamaan ketterän kehityksen menelmien käyttö päivittäisessä työssä sekä valmennettiin tiimejä ja johtoa

 • 03

  Uudistusta vietiin eteenpäin valmentamalla ihmisiä ja organisaatiota käyttäen ketterän muutosjohtajuuden menetelmiä sekä luomalla tarina uudelle heimo-organisaatiolle ja toimintakelpoiset konseptit muutoksen toteutukseen ja viestintään

 • 04

  Suunniteltiin yhdessä asiakaskeskeinen tuote- ja palveluportfolio perustuen organisaation osaamiseen sekä tunnistettiin sisäisten asiakkaiden tarpeet

Miksi se on tärkeää

Nyt Verohallinto pystyy asettamaan suorituskykymittareihin perustuvat, selkeät päämäärät sekä ohjaamaan analyysityötä tehokkaasti kohti strategisia tavoitteitaan. Analytiikkaorganisaation tiimi- ja heimotason ketterät ja moniosaamiseen perustuvat työskentelytavat auttavat saavuttamaan paremmat läpimenoajat sekä lisäämään läpinäkyvyyttä ja laatua.

Uusi, ihmislähtöisempi ja jaettu johtamistyyli parantaa työntekijöiden sitoutumista ja motivaatiota. Uusi työskentelytapa tukee uuden oppimista osana päivittäistä työtä, mikä mahdollistaa sekä analyysikyvykkyyden että yksilöllisen osaamisen kehittymisen. Uusi toimintamalli, roolit ja toimintatavat ovat nyt käytössä analytiikkaorganisaatiossa, tuottaen erinomaisia tuloksia niin työn tehokkuudessa, työntekijöiden sitoutumisessa kuin sisäisessä asiakaskokemuksessa.

Tietoa VEROHALLINNOSTA

Verohallinto on valtiovarainministeriön alainen järjestö, joka kerää noin kaksi kolmasosaa Suomen veroista ja veroluonteisista maksuista. Verohallinnon keräämät verotulot vuonna 2019 olivat noin 70 miljardia euroa. Organisaatio työllistää yli 5000 ihmistä.

Haluatko lisätietoja?

Ota yhteyttä:

Katja Metsola, VP, Public sector and Health

katja.metsola@futurice.com

+358 40 745 3770

Get in touch

Wherever you are on your digital journey, our services and experts can help you along the way. Let's co-create your future together!

 • About
 • Services
 • Case Studies
 • Blog
 • Contact
 • Join us

Contact

© 2021 Futurice. All Rights Reserved | Privacy policy | Impressum

Futurice logo

Future. Co-created.