Futurice logo

Maailman ensimmäinen vastuullisiin valintoihin ohjaava verkkopalvelu

Valitse vastuullisemmin – digitaaliset askeleet kestävään kehitykseen

Helsinki Marketingista

Helsinki on sitoutunut edistämään kestävämpää elämäntapaa. Kaupunki tahtoo tarjota sen asukkaille ja vierailijoille mahdollisuuden elää vastuullisemmin ja kestävämmin, sekä olla paikka, jossa ihmiset oppivat ja esittelevät parempia tapoja elää yhdessä. Helsingin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035 sekä vähentää 60 % CO2-päästöjä vuoteen 2030 mennessä.

Haaste

Ilmastonmuutosta koskevien poliittisten ja tieteellisten keskustelujen täyttäessä uutisotsikot, tahtoi Helsinki näyttää esimerkkiä siitä, kuinka rakennetaan asukkaat, vierailijat ja yritysten omistajat osallistava kestävän kehityksen kulttuuri – kaikille haluttiin antaa mahdollisuus vaikuttaa muutokseen sekä pitää hyvää huolta ympäristöstä älykkäillä ja tehokkailla keinoilla.

2/3 helsinkiläisistä pitää ilmastokriisiä tärkeänä huolenaiheena. Kaupunkilaiset ovat kiinnostuneita siitä, kuinka he voisivat auttaa suojelemaan ympäristöä sekä tehdä vastuullisempia valintoja. Monet heistä olivat turhautuneita siitä, etteivät he kokeneet voivansa vaikuttaa. Tehtävämme oli auttaa kanavoimaan turhautuneisuus johonkin tuottavampaan.

Kaupunki tarvitsi enemmän kuin palvelumuotoilua tai teknologiaa – se tarvitsi konseptin, jonka avulla kansalaiset ja yritykset voisivat tehdä myönteisen muutoksen yhdessä. Helsinki tarvitsi alustan parempaan elämiseen.

Valitse vastuullisemmin –palvelun visio ei tarkoita ainoastaan kestävien valintojen tekemistä, vaan asukkaiden ja vierailijoiden elämäntapojen muuttamista.
Laura Aalto
Toimitusjohtaja, Helsinki Marketing

Ratkaisu

Projekti alkoi määrittelemällä se, kuinka uusi palvelu tukee Helsingin strategiaa sekä narratiivia maailman toimivimmasta kaupungista, joka aikoo olla hiilineutraali vuonna 2035.

Ensimmäiset työpajat antoivat äänensävyn sekä idean alustasta, joka tarjoaisi ihmisille mahdollisuuden vaikuttaa mahdollisimman helposti sekä harkitsemaan elämäntapojaan uudelleen päivittäisiä valintoja tekemällä. Lisäksi alustan tulisi auttaa yrityksiä ja palveluntarjoajia tunnistamaan ne osa-alueet, joissa ne voivat toimia vastuullisemmin.

Tässä vaiheessa kävi selväksi se, että kaupungin tehtävänä on toimia sekä palvelujen välittäjänä että uuden alustan tarjoajana – asukkaat, yritykset ja muut palveluntarjoajat ovat sen tarinankertojia ja tekijöitä. Näin luotiin orgaaniseen kasvuun perustuva alusta, joka myy itse itseään jaetun sisällön muodossa. Tätä on digitaalinen tarinankerronta parhaimmillaan.

Toteutus

Innovatiivisen alustakonseptin ja kestävyyskriteerien pohjalta suunniteltiin ja kehitettiin MyHelsinki.fi -sivustolle uusi palvelu: Valitse vastuullisemmin. Sen avulla käyttäjät voivat löytää ja valita sellaisia yrityksiä ja palveluntarjoajia, jotka ovat sitoutuneet toimimaan vastuullisesti. Palvelu sisältää myös matkasuunnitteluominaisuuden, joka auttaa valitsemaan vähäpäästöiset kuljetusvaihtoehdot kaupungin monipuolisiin kohteisiin sekä tarjoaa laskelman kunkin matkan hiilidioksidipäästöistä.

Palvelu perustuu ajatushautomo Demos Helsingin sekä paikallisten asiantuntijoiden yhdessä laatimiin kestävän kehityksen kriteereihin. Kun paikalliset yritykset ja palveluntarjoajat, kuten ravintolat, kahvilat, kaupat, majoituspalvelujen tarjoajat sekä elämyspalvelut, täyttävät nämä kriteerit, ne pääsevät mukaan palveluun. Kriteereissä korostuvat ekologisuus ja ilmastonmuutoksen torjunta sekä muut kestävän kehitykseen vaikuttavat tekijät.

Teknologiaratkaisu yhdistää edellä mainitut kriteerit, avoimet sijainti- ja tapahtumatiedot sekä HSL:n avoimen matkasuunnittelurajapinnan. Tuloksena on palvelu, joka tarjoaa asukkaille, matkailijoille ja yrittäjille käytännön työkalut vastuullisempien valintojen ja liiketoimintapäätösten tekemiseksi. Helsinki Marketing ylläpitää MyHelsinki Open API -rajapintaa sekä kahta tietokantaa. Tapahtumatiedot sisältävä Linkedevents on kaupungin kanslian ylläpitämä ja jatkokehittämä tietokanta.

Sisältöasiantuntijoidemme muokkaama, ajantasainen ja standardoitu data varmistaa sen, että palvelut tarjotaan johdonmukaisesti ja tehokkaasti.

HSL:n matkasuunnittelurajapinta tarjoaa dataa koskien reittejä, geokoodausta, karttatietoja sekä ajoneuvojen sijaintia. Valitse vastuullisesti -palvelulle luotu matkasuunnitteluominaisuus antaa käyttäjille mahdollisuuden valita pienimmän hiilijalanjäljen tuottavan liikkumismuodon. Tulevaisuudessa tarkoituksemme on tuoda kestävää kehitystä koskeva data mukaan palveluun osana MyHelsinki Open API -rajapintaa, jolloin se palvelee suurempaa joukkoa ohjelmistokehittäjiä sekä liiketoimintaa harjoittavia monipuolisemmin niin paikallisesti kuin kansainvälisesti.

Futurice on alallaan kansainvälisesti menestynyt pioneeri, joka on onnistunut säilyttämään palvelevan ja kuuntelevan kulttuurin. Meille oli erityisen tärkeää se, että palvelun suunnittelu yhdistyy saumattomasti tekniseen toteutukseen ja että kunnianhimoiset tavoitteet pidetään mielessä alusta loppuun. Futuricen kyky hallita haastavia ja moniulotteisia kokonaisuuksia tiukalla aikataululla ja budjettikehyksellä on ylivoimainen.
Tia Hallanoro
Johtaja, Brändiviestintä ja digitaalinen kehitys, Helsinki Marketing
TULOKSET
 • 120 yritystä ja palveluntarjoajaa alustassa

 • 90% tutkimukseen* osallistuneista on toteuttanut palvelukriteereihin perustuvia, konkreettisia toimenpiteitä kestävän kehityksen hyväksi

  • Vaikutusten analysointi, Demos Helsinki (2019)
 • 3.5 miljoonaa vierailua MyHelsinki.fi -sivustolla (2019)

 • 89% kansainvälisistä käyttäjistä antoi palvelulle arvosanan 4 (asteikolla 1–5)

 • 850 miljoonaa tavoitettua ihmistä kansainvälisissä medioissa

 • 962 miljoonaa tavoitettua ihmistä sosiaalisessa mediassa

 • 423 palvelusta kirjoitettua artikkelia ympäri maailman

 • 7.9 miljoonan euron globaalisti laskettu media-arvo

Lukuisat tiedotusvälineet, kuten The Independent, Dezeen, The Guardian ja La Repubblica raportoivat lukijoilleen Valitse vastuullisemmin -palvelusta. Alansa johtava media, Trendwatching, esitteli palvelun päivän innovaationa: "Vaikka se tuntuu äärimmäiseltä, Helsingin läpinäkyvyydestä tulee nopeasti uusi normaali." (TrendWatching, 19. elokuuta 2019)

Mikä tärkeintä, palvelulla on ollut konkreettisia ympäristövaikutuksia. Demos Helsingin marraskuussa 2019 tekemän analyysin mukaan palvelu on kannustanut yli 90 % osallistujista konkreettisiin toimenpiteisiin, kuten siirtymiseen uusiutuvaan energiaan tai myymään ruokajäämiä alennettuun hintaan hävikin vähentämiseksi. Lisäksi palvelu on kannustanut lähes 90 % osallistujista edistämään liiketoimintansa ja palvelujensa kestävää kehitystä.

VAIKUTUS

Case-esimerkkejä

 • Kämp Garden Onnistui vaihtamaan paitsi liikeympäristönsä, myös koko ostoskeskuksen uusiutuvaan energiaan.

  CO2-päästöjen vähennys: 375 tonnia vuodessa, mikä vastaa noin 37 helsinkiläisen vuotuista hiilidioksidipäästöä.

 • Designmuseo Siirtyi uusiutuvaan energiaan.

  CO2-päästöjen vähennys: 43 tonnia vuodessa, mikä vastaa noin neljän helsinkiläisen vuotuista hiilidioksidipäästöä.

 • Rakkautta ja Anarkiaa -festivaali Onnistui vähentämään 1400 autoilukilometriä hakemalla VIP-vieraita junalla lentokentältä.Matka vastaa ajoa Hangosta Nuorgamiin.

  CO2-päästöjen vähennys: 220 kiloa.

Valitse vastuullisemmin -palvelun käynnistäminen on vasta matkan alkua. Palvelua kehitetään jatkuvasti vastaamaan muuttuvia kestävyysvaatimuksia sekä ylläpitämään kunnianhimoa. Yhä useammat yritykset ja palvelut liittyvät siihen. Ilmastonmuutoksen torjuntaratkaisut ovat yhteisiä huolenaiheita, eikä niiden toteuttaminen ei ole ainoastaan pienen vähemmistön tehtävä tai etuoikeus. Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen vaatii sekä suuria rakenteellisia muutoksia että päivittäisiä toimenpiteitä. Helsinki kutsuu jokaista toimimaan paremman ja kestävämmän tulevaisuuden puolesta.

Tutustu palveluun.

Tiimi

Asiakas: Helsinki Marketing

Design: Futurice, Demos Helsinki

Markkinointi: Columbia Road, N2 Albiino

Tuotanto: Futurice

Tietoa Helsinki Marketingista

Helsinki Marketing on kaupungin omistama kaupunkimarkkinointiyhtiö, jonka tavoitteena on lisätä kansainvälistä tietoisuutta Helsingistä. Koska digitaaliset palvelut ovat sen toiminnan kulmakivi, kaupunki on loistava testialusta. Helsing Marketing on lanseerannut vuosittain sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti palkittuja palveluja, kuten paikallisia suosituksia tarjoavan MyHelsinki.fi:n sekä WeChat MyHelsinki Mini Programin, joka tarjoaa räätälöityjä kaupunkisuosituksia, mukaan lukien älykkäät kuljetus- ja maksutavat. Kaikki palvelut perustuvat avoimeen dataan, MyHelsinki Open API:in.

Haluatko lisätietoja?

Ota yhteyttä:

Katja Metsola, VP, Public sector and Health

katja.metsola@futurice.com

+358 40 745 3770

Get in touch

Wherever you are on your digital journey, our services and experts can help you along the way. Let's co-create your future together!

 • About
 • Services
 • Case Studies
 • Blog
 • Contact
 • Join us

Contact

© 2021 Futurice. All Rights Reserved | Privacy policy | Impressum

Futurice logo

Future. Co-created.