Futurice logo

Sosiaalista turvallisuutta muuttuvassa maailmassa

Kohti sosiaalisesti turvallista ja ihmiskeskeistä tulevaisuutta

Kelasta

Suomalainen yhteiskunta ja sen julkinen sektori ovat nopeassa muutoksessa. Vastatakseen haasteeseen, Kela tarkasteli mahdollisia tulevaisuuden skenaarioita.

Haaste

Jotta pandemian, digitalisaation, väestörakenteen muutoksen, ilmastokriisin, epätasa-arvon ja hajanaisten päätöksentekoprosessien seuraukset olisi mahdollista tunnistaa ja ratkaista, tarvitaan julkisella sektorilla sekä ketteryyttä että käytännön näkemystä. Kelassa haluttiin muodostaa skenaarioita mahdollisesta tulevaisuudesta niin asiakaspalvelun ja toimintamallien kehittämiseksi kuin koko organisaation uudistamiseksi.

Mitä teimme

Aloitimme kartoittamalla kuusi tärkeintä tulevaisuuteen liittyvää teemaa, joilla on eniten vaikutusta sekä yhteiskuntaan että Kelaan organisaationa. Työhön osallistui Kelan johtajista, kehittäjistä ja eri alueiden asiantuntijoista koostuva 56 henkilön tiimi. Teemoiksi valikoituivat työ ja toimeentulo, terveys ja hyvinvointi, kaupungit ja asuminen, julkiset palvelut, digitaaliset palvelut sekä talous ja kuluttaminen.

Seuraavaksi tiimi jakautui teemoja vastaavasti kuuteen pienryhmään, joita johtivat fasilitaattorit. Ennen ensimmäistä työpajaa kukin ryhmä suoritti kattavan taustatutkimuksen ilmiökarttojemme perusteella. Ryhmät tekivät yhteistyötä yksiköidensä johtoryhmien kanssa, hyödyntäen ilmiökarttoja esimerkiksi saatavilla olevaan dataan liittyvien signaalien sekä vallitsevien trendien ja megatrendien tunnistamisessa.

Organisaation paras keino valmistautua tulevaisuuteen on saada ulkopuolista näkemystä sekä toimia yhdessä. Ihmisten näkökulman vaihtaminen päivittäisistä rutiineista kohti uusia mahdollisuuksia lisää motivaatiota sekä auttaa heitä tekemään parempia päätöksiä. Nautimme työpajoista ja niiden sisältö oli inspiroivaa. Projektista saadut oivallukset vahvistavat Kelaa matkalla kohti parempia sosiaalipalveluja ja tulevaisuudenkestävää toimintaa.
Maria Leinvuo
Johtava suunnittelija, Johdon tukiyksikkö, Kela

Ensimmäisessä työpajassa ryhmät äänestivät kuhunkin teemaan liittyvistä tärkeimmistä aiheista, joita olivat esimerkiksi eläkkeet ja yrittäjyys, sekä valitsivat niille vaihtoehtoiset tulevaisuudenkuvat. Nämä vaihtoehtoiset tulevaisuudet toimivat perustana luotaville skenaarioille. Seuraavaksi ryhmät kirjoittivat jokaisesta aiheesta narratiivin, jossa kuvataan yksityiskohtaisesti, mitä on tapahduttava, jotta skenaario toteutuisi, sekä mitä se voisi tarkoittaa Kelalle.

Toisessa työpajassa ryhmät esittelivät työnsä ja keskustelimme kunkin skenaarion tarjoamista mahdollisuuksista ja uhista, siitä kuinka toivottavia ja todennäköisiä ne ovat sekä niiden vaikutuksista Kelaan julkisena toimijana.

Kohokohdat
  • Käytännön näkemystä sosiaalisesti turvattuun tulevaisuuteen: reaktiivisuudesta proaktiivisuuteen.

  • Kattava näkymä suomalaiseen yhteiskuntaan: ymmärrys yhteisistä tavoitteista ja asiakasnäkökulmasta.

  • Tulevaisuutta koskevaa yhteistyötä: lisää ketteryyttä, motivaatiota ja valmiutta väistämättömään muutokseen.

  • Lähtökohtia ennakointikyvykkyyden kehittämiseen: käytännön työkalut muutokseen.

Työn merkitys

Tulevaisuustutkimuksen sijaan tarjosimme Kelalle osallistavaa ja käytännöllistä apua tulevaisuuteen varautumiseksi. Nyt Kela kykenee luomaan ketterämpiä strategioita sekä toteuttamaan niitä tehokkaasti. Kun ihmiset ymmärtävät, että muutos on väistämätön ja sitoutuvat vastaamaan siihen, tulee motivaatiosta ja valmiudesta osa organisaation DNA:ta. Projekti oli hyvä lähtökohta Kelan ennakointikyvykkyyksien kehittämiseksi sekä tärkeä osa sen muutosta tulevaisuudenkestäväksi, joustavaksi ja ihmiskeskeiseksi palveluntarjoajaksi.

Tietoa Kelasta

Kansaneläkelaitos (Kela) huolehtii Suomessa asuvien ja monien ulkomailla asuvien suomalaisten sosiaaliturvasta eri elämäntilanteissa. Kelan hoitamaan sosiaaliturvaan kuuluvat esimerkiksi lapsiperheiden tuet, sairausvakuutus, kuntoutus, työttömän perusturva, perustoimeentulotuki, asumistuki, opintotuki, vammaisetuudet ja vähimmäiseläkkeet. Kela toimii eduskunnan valvonnassa.

Haluatko lisätietoja?

Ota yhteyttä:

Ida Rainio, Principal Designer

ida.rainio@futurice.com

Get in touch

Wherever you are on your digital journey, our services and experts can help you along the way. Let's co-create your future together!

  • About
  • Services
  • Case Studies
  • Blog
  • Contact
  • Join us

Contact

© 2021 Futurice. All Rights Reserved | Privacy policy | Impressum

Futurice logo

Future. Co-created.