Futurice logo

Palvelumuotoilu ja brändisuunnittelu

Vaivaton pysäköinti parantaa matkustajakokemusta

Helsingin Satama

Yhteenveto

Länsisatama on Suomen vilkkain matkustajasatama ja ro-ro-rahtikeskus. Sen pitkäaikaispysäköinti sijaitsee uudessa Satamaparkkitalossa, monikerroksisessa parkkihallissa, joka palvelee niin matkustajia, yrityksiä, vierailijoita kuin alueen asukkaita. Helsingin Sataman kanssa kehittämämme pysäköinnin ennakkovarauspalvelu helpottaa sekä matkalle lähtöä että aikataulujen laatimista. Lisäksi suunnittelimme Satamaparkki-brändin, tunnistettavan toimijan läheltä ja kaukaa tuleville.

Lähtökohdat

Satamaparkkitalo on suunniteltu vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin. Pysäköinti alueelle onnistuu nopeasti ja helposti, eikä sisään ja ulos ajettaessa ole puomeja. Helsingin Satama kehittää jatkuvasti matkustajakokemustaan ja halusi tarjota asiakkailleen mahdollisuuden tehdä pysäköintivarauksen verkossa, sujuvasti osana matkapakettia.

Asiakaskokemusstrategiamme tavoitteena on parantaa digitaalisten ja fyysisten palveluiden käyttömukavuutta. Työskentely koronaviruspandemian rankaisemalla toimialalla on haastavaa ja vaatii erinomaista yhteistyötä, kumppanuutta ja luottamusta eri toimijoiden välillä. Olemme kiitollisia Futuricelle heidän sparrauksestaan ja hienoista tuloksista. Uusi verkkopysäköintipalvelu on herättänyt paljon kiinnostusta matkustamisen helppoutta arvostavien autoilijoiden keskuudessa.
Marika Pauli
Head of Passenger Services & Property, Helsingin Satama

MITÄ TEIMME

Palvelun kehittämiseksi muodostettiin moniosaajatiimi. Tiimiin kuului Helsingin Sataman asiakaspalvelun, turvallisuuden, tilasuunnittelun ja toimintojen asiantuntijoita, ohjelmistokehittäjiä ja liiketoiminnasta vastaavia sekä Futuricen palvelu-, UX- ja brändisuunnittelijat. Saadaksemme kokonaisvaltaisen käsityksen pysäköintialueesta ja sen toiminnasta, aloitimme työn haastattelemalla esimerkiksi Helsingin Sataman henkilökuntaa, sidosryhmiä ja matkustajia. Lisäksi koeajoimme Länsiterminaalin pysäköintialueet.

Pysäköinnin ennakkovarauspalvelu toteutettiin ketterissä suunnittelusprinteissä. Etenimme tehokkaasti vedoskuvista prototyyppiin, kuunnellen tarkasti sekä Helsingin Sataman tiimin että loppukäyttäjien tarpeita ja ideoita, ominaisuus kerrallaan. Huolehdimme alusta alkaen siitä, että käyttäjien tulevat kuulluksi, mikä oli erityisen tärkeää, sillä parkkipaikan löytäminen matkalle lähtiessä voi olla stressaavaa. Tätä silmällä pitäen kiinnitimme erityistä huomiota myös asiakastuen saatavuuteen.

Tekninen toteutus sisälsi taustajärjestelmän kehittämistä Node.js:n ja Azure Functions App:ia hyödyntäen, sekä integraatioiden rakentamisen sovelluksen ja pysäköintialueen ylläpitäjän järjestelmien välillä. Kehitimme sovellusta sujuvasti muiden samanaikaisesti toteutettujen järjestelmäuudistusten rinnalla, koodaten tehokkaasti React/TypeScript -kieltä. Saimme hankkeessa paljon vapautta ja vastuuta. Lisäksi työmme sisälsi Google Analytics -optimointia ja maksukerrosten ja pilviarkkitehtuurin rakentamista, evästeiden hallintaa ja SendGrid -email-pohjien suunnittelun. Palvelun saavutettavuusluokitus on julkinen, ja sen tietoturva on asianmukaisella tasolla. Pysäköinnin ennakkovarauspalvelu yhdistää saumattomasti sekä fyysisen että digitaalisen ympäristön, IT-järjestelmät sekä niihin kytkeytyneet toimijat. Kuten ketterää projektia pitääkin, palvelua kehitetään jatkuvasti.

Jo prosessin alkuvaiheessa totesimme, että tilat tarvitsevat helposti tunnistettavan brändin, jota voitaisi hyödyntää myös tulevissa kohteissa. Siksi suunnittelimme Satamaparkille brändin, kattaen nimen, logon, värit, typografian, verkkosivujen ja mainospohjat, seinäkyltit ja paljon muuta.

SAAVUTETUT HYÖDYT

Pysäköinnin ennakkovarauspalvelu on olennainen osa stressitöntä matkaa – se parantaa asiakaskokemusta sekä lisää pysäköintialueen houkuttelevuutta. Ketterä kehittäminen varmisti palvelun käytettävyyden ja asiakastyytyväisyyden, tarjoten oikeat lähtökohdat myös teknisille kehittäjille. Hankkeen myötä Helsingin Satamalla opittiin lisää siitä, miten ihmiset tahtovat käyttää palvelua. Asiakkaat ovat ottaneet uuden palvelun hyvin vastaan ja se on tehostanut tilojen toimintaa. Lisäksi Satamaparkista on tullut luotettu brändi, joka lunastaa paikkansa osana sujuvaa matkantekoa ja uudistaa koko pysäköintialaa. Palvelu sai kunniamaininnan CXPA:n Asiakkaan ääni -kategoriassa.

Kohokohdat
  • Verkkovarausta käyttävien asiakkaiden määrä kasvaa.

  • Testaamalla varmistettu laadukas matkustajakokemus.

  • Vahva brändi, joka tunnetaan helposta ja turvallisesta pysäköinnistä.

Tietoa Helsingin Satamasta

Helsingin Satama on Helsingin kaupungin omistaman Helsingin Satama Oy:n operoima matkustaja- ja tavarasatama. Se on yksi Euroopan vilkkaimmista kansainvälisistä matkustajasatamista. Vuonna 2019 Helsingin sataman kautta kulki 12,2 miljoonaa matkustajaa.

Get in touch

Wherever you are on your digital journey, our services and experts can help you along the way. Let's co-create your future together!

  • About
  • Services
  • Case Studies
  • Blog
  • Contact
  • Join us

Contact

© 2021 Futurice. All Rights Reserved | Privacy policy | Impressum

Futurice logo

Future. Co-created.