Press releases

#Snapshot­-näyttelyn taustalla epäpyhä liitto

Published August 6th, 2014

Miksi ihmiset kuvaavat nykyään niin paljon? Mikä saa meidät jakamaan kuviamme periaatteessa kenen tahansa nähtäville? Muun muassa näihin kysymyksiin Suomen valokuvataiteen museon #snapshot-­näyttely tarjoaa vastauksia. Se ei onnistuisi ilman kansainvälisestikin ainutlaatuista yhteistyötä museon, ohjelmistotalon ja yliopiston välillä.

snapshot

Kesäkuussa museon väki tutustui Futuricen tekemiin prototyyppeihin näyttelyn installaatioista. Sen jälkeenkin koodaamista on riittänyt. Nyt installaatioita aletaan siirtää näyttelytilaan. Oikeanpuoleisessa kuvassa etualalla museon intendentti Anna­Kaisa Rastenberger ja Futuricen palvelusuunnittelija Risto Sarvas.

Futuricen toimistolla Helsingin Lauttasaaressa käy kuhina. Täällä syntyy #snapshot­näyttelyyn tekniikka, joka havainnollistaa nykyvalokuvauksen sosiaalista roolia ja jakamiskulttuuria ja tuo esiin sen eri puolia. Takana on satoja työtunteja ideointia, suunnittelua ja koodausta. Noiden tuntien tuloksena museokävijä pääsee #snapshot­näyttelyssä aidosti osallistumaan 2010­luvun näppäilykuvakulttuuriin: kuvaamaan, jakamaan ja kyseenalaistamaan.

Museon, yliopiston ja ohjelmistotalon epäpyhä liitto

Ajatus näyttelystä, joka esittelisi jokamiehen ja ­naisen valokuvausta, syntyi alun perin jo 2008. Aika oli kuitenkin kypsä vasta viittä vuotta myöhemmin. Valokuvataiteen museo halusi ottaa askeleen kohti nykyvalokuvakulttuurin esittämistä, ja yliopistolta löytyi hankkeeseen mukaan sosiaaliseen mediaan ja mobiilikuvaukseen erikoistuneita tutkijoita. Näyttelyä jo vuosia aiemmin ideoinut Risto Sarvas innosti mukaan joukon Futuricen insinöörejä ja suunnittelijoita. Sarvas on sitä mieltä, että tavallisten ihmisten näppäilykulttuurin esittely ei olisi mahdollista ilman kutakin tahoa.

“Tutkijat osaavat selittää nykyisen valokuvauskulttuurin taustoja. Museon valokuva­ammattilaiset osaavat kertoa, mikä nykyisessä näppäilykulttuurissa on valokuvan kannalta merkittävää. Ohjelmistotalon insinöörejä ja muotoilijoita tarvitaan puolestaan siihen, että ilmiön eri puolet välittyvät ihmisille vuorovaikutteisena kokemuksena”, kertoo Risto Sarvas, joka työskentelee Futuricella palvelusuunnittelijana ja Aalto-yliopistolla dosenttina.

Käytännössä näyttelyn kokonaisuutta on ideoitu nyt lähes vuoden ajan. Keskustelut, ideoinnit ja haastattelut ovat luoneet selkeän työnjaon. Futurice on suunnitellut näyttelyn interaktiivisuuden edellyttämät ohjelmistot ja toteuttanut digitaalisia installaatioita, jotka havainnollistavat internet­ajan valokuvauksen sosiaalista luonnetta sekä kuvien jakamiskulttuuria. Museo tuo näyttelyyn valokuvan historian ja nykytaidekontekstin ymmärryksen ja huolehtii käytännön järjestelyistä. Tutkijat, Tampereen yliopiston Asko Lehmuskallio ja Aallon Risto Sarvas etunenässä, ovat puolestaan tuoneet näyttelyyn ja sen yhteydessä julkaistavaan kirjaan ymmärrystään tuoreesta valokuvatutkimuksesta ja sen sosioteknisistä teorioista.

#Snapshot tuo digitaalisuuden yhteiskunnalliseen keskusteluun

Futurice on kasvanut reilussa kymmenessä vuodessa neljässä maassa toimivaksi ohjelmistotaloksi, joka suunnittelee ja toteuttaa digitaalisia palveluja kansainvälisille yrityksille. #Snapshot­näyttelyyn osallistuminen oli firmalle sikäli luontevaa, että Futurice oli jo 2000 ­luvun alussa luomassa maailman ensimmäisiä mobiilikuvapalveluita. Mutta se ei ole ainut syy. Taustalla on myös halu vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun digitaalisuudesta.

“Näyttelyssä yhdistyvät täydellisesti sekä osaamisemme valokuvauksesta että tapamme tuoda­ yhteiskunnallista keskustelua esille. Meillä on vahva näkemys siitä, miten tulevaisuutta tehdään, koska suunnittelemme työksemme huomisen palveluita asiakkaillemme.”

Nykyinen valokuvakulttuuri perustuu kuvien jakamiseen. Kaikki eivät tiedosta, mitä tietoja tulevat itsestään kertoneeksi, kun lataavat sosiaaliseen mediaan kuvia. Futuricen installaatiot avaavat museokävijälle, mitä sosiaalinen media on ja miten se liittyy yksityisyyteemme. Sarvaksen mielestä nykyajan näppäilijän pitäisi ymmärtää, mitä omille kuville ja kerätylle datalle palveluiden verhojen takana tapahtuu.

“Koemme ohjelmistojen rakentajina velvollisuudeksemme avata tekniikan mustaa laatikkoa ja rikastuttaa siten keskustelua siitä, millaista digitaalista yhteiskuntaa Suomessa ja Euroopassa halutaan rakentaa. Museosta olemme löytäneet täydellisen kumppanin yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen”, Sarvas kertoo.

Yhteistyölle on ollut tarvetta, koska näyttelyn tavoite on korkealla: Sillä halutaan päivittää näppäilyvalokuvan käsite. Siinä avainroolissa ovat tavallisten ihmisten kuvaamat valokuvat. Amatöörikuvien rinnalla nähdään nykyistä valokuvakulttuuria kommentoivia taideteoksia ranskalaiselta Catherine Balet’lta, hollantilaiselta Erik Kesselsiltä, suomalaiselta Niklas Kullströmiltä ja tanskalaiselta Sisse Stroyerilta.

Näyttelyn tiedotustilaisuus ja kutsuvierasavajaiset järjestetään museolla 20.8.2014. Paikalla on myös taiteilijoita, jotka antavat mielellään haastatteluja. Tervetuloa!

Tiedustelut ja haastattelupyynnöt:

Heikki Pölönen, viestintäasiantuntija: 0400 673 837
Anna­Kaisa Rastenberger, intendentti: 050 518 7619
Risto Sarvas, Service Design Lead (Futurice) & dosentti (Aalto-yliopisto): 050 384 1553

Näyttelyn pressikuvia voit ladata tästä linkistä: https://db.tt/YyGhJApN
Lisätietoa näyttelystäwww.valokuvataiteenmuseo.fi | snapshot.futurice.com